English

 

Universitetet i Bergen

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen og dermed også Universitetsbiblioteket har fått nye nettsider, med nytt design. De "gamle" nettsidene vil fremdeles være tilgjengelige en tid fremover, men vil ikke lenger bli oppdatert.

Velkommen til Universitetsbibliotekets nye nettsider på www.uib.no/ub.

 

Velkommen til biblioteket!
 

Mål for bibliotekets virksomhet

Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å samle og gjøre tilgjengelig informasjon for å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning, læring og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen.

 

 

UB tilbyr

 * Bøker, tidsskrifter, bilder, kart og
   manuskripter

 * Tilgang til elektroniske ressurser:
   informasjonsdatabaser, e-bøker,
   e-tidsskrifter

 * Undervisning og veiledning i informasjonssøk,
   kritisk vurdering av kilder, samt i sitering
   og etikk knyttet til akademisk skriving

 * Læringssentre med arbeidsplasser med og
   uten PC, og med oppkopling for bruk
   av egen PC.

 

Mer om biblioteket

Aktuelt

Nye tidsskrift i Open Access

Feiret nytt bibliotek

Budsjettforslag 2009 for UB

Tilbyr tjeneste for Open Access-
  publisering

Flere nyheter/arkiv

Utstillinger

Ved Bibliotek for humaniora:
Englefortellingar i jødedom,
  kristendom og islam - ei
  desemberutstilling.

Ved Bibliotek for juridiske fag:
A.M. Schweigaard - 200 år
Poteter i norsk (mat-)rett

Ved Billedsamlingen:
Kjæledyr

Ved Manuskript- og librarsamlingen:
Linné-forelesning i Vahl-manuskript

Utstillingsarkiv