English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avdelinger
 

Administrasjonen

Velkommen

  UBs administrasjon
  Ansatte ved administrasjonen
  Organisasjon, styre, mv.
  Plandokumenter og rapporter
  Transporttjenesten

Kontortider

Mandag-fredag 0800-1545
Mandag-fredag 0800-1500 (15.05.-14.09.)

 

Besøksadresse

Stein Rokkans hus
Nygårdsgt. 5

Tlf.  55 58 25 32
Fax 55 58 46 20
post@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen,
Administrasjonen,
Postboks 7808, 5020 Bergen