English

Ny nettside:

uib.no/ub

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avdelinger : Administrasjonen

Bibliotekdirektør Randi E. Taxt er administrativ og faglig leder for Universitetsbiblioteket i Bergen.

UBs administrasjon utfører fellestjenester for hele UB, og ivaretar bibliotekets administrative og forvaltningsmessige oppgaver, inkl. økonomiforvaltning, personaladministrasjon, arkivfunksjoner, saksbehandling for UBs styringsorganer, overordnet plan- og utviklingsarbeid, samt ekstern og intern informasjons- og kontaktvirksomhet. Fra 2006 er også bibliotekets IT-tjenester organisert direkte under bibliotekdirektøren/administrasjonen.

Den sentrale administrasjon består av seks ansatte utenom bibliotekdirektøren. I tillegg er UBs felles transporttjeneste med to ansatte organisert under administrasjonen.

Nærmere opplysninger om transporttjenesten

Ansatte ved den sentrale administrasjonen:
 

Stilling Navn Telefon E-post
Bibliotekdirektør Randi E. Taxt 55 58 25 01 randi.taxt@ub.uib.no
Førstekonsulent Erik Arnesen 55 58 45 85 erik.arnesen@ub.uib.no
Konsulent Betty Britt Brattaule 55 58 25 32 betty.brattaule@ub.uib.no
Rådgiver Leif Magne Iversland 55 58 45 84 leif.iversland@ub.uib.no
Kontorsjef Marie Morken 55 58 88 10 marie.morken@ub.uib.no
Kontorsjef Jens Evang Reinton 55 58 25 02 jens.reinton@ub.uib.no
Konsulent Linda Sørheim 55 58 25 00 linda.sorheim@ub.uib.no