English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket
hf_head485.gif (22901 bytes) 

Velkommen
Bibliotek for humaniora - eit læringssenter
Kvar finn du boka?
Foreslå ei bok
Tilsette

Eigne samlingar
Spesialsamlingane (manuskript, aviser osv)
Griegakademiets bibliotek  (musikk, notar osv.)

Undervising og rettleiing

Undervising
Oppgåveskriving sjå
: Søk & Skriv
Bestill ein bibliotekar

Fagressursar
Bibsys - Bibliotekkatalogen
 
HF-faga
Fagreferentar

Andre ressursar
Det humanistiske fakultet
Bibliotek i Norge og Norden
ArkivAktuelt

Utstilling: Welhaven i 200 år
Utstilling om Edvard Grieg

Nettutstilling om inkunablar

Vi minner om
Times Literary Supplement (TLS)
  i fulltekst

Aviser i fulltekst frå mange land
Publiser masteroppgåva på nettet
Legg doktoravhandlinga ut på nettet


Opningstider
Mandag - fredag: 8.30 - 19.00

Musikk: Har flytta inn i nye lokale i Fosswinckels
gate 14, saman med Bibliotek for samfunnsvitskap

Kontakt
Telefon: 55 58 25 16
Telefaks: 55 58 83 84
E-post: ubbhf@ub.uib.no

Besøksadresse
Haakon Sheteligs plass 7

Postadresse
Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for humaniora
Postboks 7808, N-5020 Bergen