UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for humaniora
 


Kvar finn du boka?

 

Ny nettside:

uib.no/ub

 


1) Dette kan du finne sjølv:

Dewey-samlinga: Slik ser det ut i bibliotekbasen:
001 - 299: 2. etasje Eks. UBBHF, 184 Pla
300 - 799: 1. etasje Eks. UBBHF, 491.75 Mat
800 - 999: U.etasje Eks. UBBHF, 948.43 Jak
Master- og hovudoppgåver:  
U.etasjen (til bruk i biblioteket) Eks. UBBHF, MsEx 6981
Skjønnlitteratur:  
S1 - S 4: 3.etasje boktårnet Eks. UBBHF, S 4 Ibs
S 5 - S 16: 2.etasje boktårnet Eks. UBBHF, S 13/UK Sha
S 17 - S 120: 1.etasje boktårnet Eks. UBBHF, S 31 Dos
Eldre tekstar:  
Ha1…-Hz…: 3. etasje boktårnet  Eks. UBBHF, Hn 12b Sno/Hei Overs 2000
Tidsskrift/seriar (til bruk i biblioteket):  
A - Mod: 5.etasje boktårnet   Eks. UBBHF, Z, Ame                  18(1948/49)-
Mod - Å: 4.etasje boktårnet Eks. UBBHF, Z, Nor                  1(1977)-

2) Dette må du bestille i skranken eller elektronisk:

Bøker i bokstavklassar merkte Mag Eks. UBBHF, Mag, R 10 Ung
Tidsskrift merkte Mag Eks. UBBHF, Mag Z, Kvi      103(1976)-
Instituttsamlingane (UBBHFINST) Eks. UBBHFINST, Russ, A 75b6 Ist
Tidsskrift som står i UBBDEP  Eks. UBBDEP, Z, Sjø          1(1995)-
Småskrift i boksar (Box/-box) Eks. UBBHF, Dewey-box 792


           
              Framleis forvirra? Spør i skranken!