UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for humaniora
 


Bestill ein bibliotekar

Ny nettside:

uib.no/ub


Hjelp til informasjonssøking

Treng du hjelp eller rettleiing i samband med informasjonssøking? Studentar og tilsette ved Det humanistiske fakultet kan bestille ein bibliotekar, som set av tid, og gjev hjelp til å finne fram til relevant litteratur og informasjon frå databasar og Internett.
Rettleiinga finn stad i biblioteket mellom kl 09.00 og 14.00 og kan vare opp til ein time.

Bestill
Kontakt oss seinast kl 14.00 dagen i før.

Ver vennleg og oppgje kva emne du ønskjer stoff om, og i kva samanheng det skal brukast.