UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for humaniora
 

Bibliotek for humaniora

Ny nettside:

uib.no/ub


Bokforslag


Har du forslag til ei bok vi bør kjøpe inn til biblioteket?

Finn boka på nettet og lim informasjonen inn i ein e-post som du sender til oss. Eller skriv forslaget inn og send til

Dess fleire opplysningar du kan gje om boka, dess betre.