Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fagjur_head485.jpg (9242 bytes)

Felles UB-sider


Bibliotekportalen

BIBSYS
Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Lenk referanse

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Alfabetisk indeks over bibliotekets websider
(index partly in English)

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  u  v  w  å

A
Adresser
Adresses
Alfabetisk indeks for hele UB
Ansatte
Ansatte hele UB
Arkiv: Artikler, bibliografier, innføringer mv fra biblioteket på web 1996-
Arkiv: Biblioteknytt (tidl Dagens tips 1998-2006) 2006-
Arkiv: Nyheter 2004-
Arkiv: Utstillinger 1996-
Arkiv: Virksomhetsrapporter 1995- 
Ask: søk i Bibsys' felleskatalog for norske fag- og forskningsbibliotek
Aviser

B
Bestill en bibliotekar
Bibliografier på web: fra biblioteket
Bibliografier, artikler, innføringer mv på web
Bibliotekdirektøren UB
Biblioteknytt 2006- (tidl Dagens tips 1998-2006)
Bibliotekportalen, alle fag
Bibliotekportalen, juridiske fag
Bibliotekutvalg ved UB
Bibsys Ask: søk i Bibsys' felleskatalog for norske fag- og forskningsbibliotek
Bibsys emneportal: norsk akademisk portal til ressurser på nettet
BibSøk generelt: søk i Bibsys' felleskatalog for norske fag- og forskningsbibliotek
Blå ordbøker på nett (kun ansatte UiB)
Book a librarian
BORA: Bergen Open Research Archive
Brukeropplæring
Bøkenes oppstilling

C
Contact information

D
Dagens tips 1998-2006 (fra 2006 Biblioteknytt)
Dansk juridisk emneportal: juraportal.dk/
Danske lovforarbeider: en kortfattet veiledning
Danske rettskilder: Karnov og UfR (kun UiB)
Databaser og andre informasjonskilder
Dictionaries on the web (UiB only)
Digitalarkiv over eldre Bergensmateriale
Digitalt arkiv over bibliotekets publikasjoner
Diplomsamlingen UB
Direktiver: kjent under bestemte navn
Dr.juris-grader ved UiB 1973-2004 (kronologisk)

E
E-arkiv
EDC: Europeisk dokumentasjonssenter; fra 2007: EU i
Eksamensbesvarelser: en bibliografi
Eksamensoppgaver og sensorveiledninger: jus
Electronic law journals etc in non-Scandinavian languages (UiB-users only)
Elektroniske gratis-tidsskrifter, EDC
Elektroniske juridiske tidsskrifter: Hein on-line (kun UiB)
Elektroniske juridiske tidsskrifter: utenlandske (kun UiB)
Elektroniske juridiske tidsskrifter: norske (kun UiB)
Elektroniske tidsskrift hjemmefra (kun UiB)
Emneportalen Bibsys: norsk akademisk portal til ressurser på nettet
Emneportalen Juridisk nettviser: portalen til jus på nettet
Emner, juridiske [ikke oppdatert]
Emnesøk: juridisk litteratur
Engelske web-sider
English web-pages
E-publikasjoner fra biblioteket 1996-: Artikler, bibliografier, innføringer mv
Erstatning for tapt litteratur
EU: avtaler, traktater, lover mm
EU i: bibliografier
EU i: European Information (formerly EDC)
EU i: Europeisk informasjon (tidl EDC)
EU i: velkommen til
EU-Karnov på web (dansk) (kun UiB)
EU-statistikk mv
Europainformasjon
Europakonvensjonen og menneskerettighetene: en kortfattet orientering
European Information (EU i), formerly European Documentation Centre (EDC)
Europeisk informasjon (EU i), tidl Europeisk dokumentasjonssenter (EDC)

F
Fag og emner, juridiske [ikke oppdatert]
Faglige nettveiledninger: fra biblioteket
Fagsider rettsvitenskap
Fakultetet
Fakultetsbibliografi 1969-1994
Forarbeider på nett
For foreign law students
FRIDA: søk etter forskning

G
Gammel studieordning
Gyldendal Rettsdata: kilder i fulltekst (kun UiB)

H
Hein on-line: samling av fulltekst elektroniske juridiske tidsskrifter mv (kun UiB)
Hjemme-tilgang til baser og elektroniske tidsskrift (kun UiB)
Hours of service

I
Informasjonskompetanse: gode informasjonssøk til oppgaveskriving (webkurs)
Innføringer i juridisk kildesøk mv (fra biblioteket)
Intranett biblioteket - gammelt (kun Ubbjur)
Intranett UB - gammelt (kun UB)
Intranett UiB - nytt (kun UiB, passord)

J
juraportal.dk: dansk juridisk emneportal
Juridisk fakultet 
Juridisk fakultetsbibliografi mv
Juridisk nettviser: portalen til jus på nettet
Juridiske databaser
Juridiske elektroniske tidsskrifter: norske (kun UiB)
Juridiske elektroniske tidsskrifter: utenlandske (kun UiB)
Juridiske emner mv [ikke oppdatert]

K
Karnov: Danmark (kun UiB)
Karnov: Sverige (kun UiB)
Kart over avdelingene/bibliotekene ved UB
Katalog for norske fag- og forskningsbibliotek
Kildesøk
Klassifikasjon (L-katalogen)
Kontaktinformasjon
Kopier: priser mv ved UB
Kursplaner og litteratur til masterstudiet

L
Law on-line journals (UiB-users only)
Law students, foreign
Legal research
Litteratur og kursplaner til masterstudiet
Litteraturlister og oppgaveskriving
Litteratursøking jus
L-katalogen (klassifikasjon)
Lovdata: kilder i fulltekst (kun UiB)
Lovdata (gratis)
Lov og rett på nett: surfing på det juridiske hav
Læringssenter
Låneregler ved UB

M
Masterstudiet: kursplaner og litteratur til masterstudiet
Menneskerettighetene: en kort oversikt
Mønsterbesvarelser: cand.jur-studiet: en bibliografi
Mønsterbesvarelser: masterstudiet: en bibliografi

N
Nettbibliografier: fra biblioteket
Nettveiledninger: fra biblioteket
Norart: norske tidsskriftartikkelreferanser
Norsk lovkommentar, se i Gyldendal Rettsdata (kun UiB)
Norsk elektronisk skattebibliotek, se i Gyldendal Rettsdata (kun UiB)
Norske elektroniske juridiske tidsskrifter (kun UiB)
Norske forarbeider på nett
Norske lovforarbeider: en kortfattet veiledning
Norwegian law: publications in English
Norwegian law in foreign languages: a bibliography 
Nyheter (Biblioteknytt, tidl Dagens tips) 1998-
Nyhetsarkiv 2004-
Ny student? Velkommen til biblioteket

O
Official documents of the United Nations (kun UiB; UiB only)
On-line law journals (UiB-users only)
Opening hours
Oppgaveskriving og litteraturlister
Ordbøker på nett (kun UiB)
Order a librarian
Organisasjonskart UB

P
PC-er i biblioteket
Plandokumenter for UB
Planer for biblioteket 1996-2005
Praktisk rettskildelære: lov og rett på nett og andre steder
Publications on Norwegian law
Priser, gebyrer UB: eksterne brukere
Priser, gebyrer UB: interne brukere
Publiserte eksamensbesvarelser: cand.jur-studiet: en bibliografi
Publiserte eksamensbesvarelser: masterstudiet: en bibliografi
Purrerutiner UB

R
Regelsamling for Universitetet i Bergen
Regelverk, praksis og tidsskrifter: oppstilling i biblioteket
Rettskildesøk
Rettsvitenskap

S
EsSensorveiledninger og eksamensoppgaver: jus
Skriving og litteraturlister
Smarte Windows-taster
Staben ved biblioteket
Staben ved hele UB
Staff at the law library
Statistikk fra EU mv
Store norske leksikon (kun UiB)
Strategisk plan UB 2002-2006
Students, foreign
Studentsider
Studentavhandlinger ved Det juridiske fakultet 1972-2005 (kronologisk)
Styringsorganer UB
Subject resources: law
Svenske lovforarbeider: en kortfattet veiledning
Svenske rettskilder: Karnov, lover, forarbeider og domstolsavgjørelser (kun UiB)
Søk og skriv: informasjonskompetanse, etikk mv

T
Tidligere studieordning
Tidsskrifter, juridiske elektroniske - norske (kun UiB)
Tidsskrifter, juridiske elektroniske - utenlandske (kun UiB)
Tidsskriftartikkelreferanser (Norart)
Tilgang til baser og tidsskrift fra utenfor campus
Traktatater: United Nations Treaty Collection (kun UiB)
   (tillat "popup-vindu midlertidig")
Traktater: nett-tekster i folkeretten
Traktater: en bibliografi
Traktatater: United Nations Treaty Collection (kun UiB)
   (tillat "popup-vindu midlertidig")
Treaties: United Nations Treaty Collection (UiB only)
   (allow "popup-vindu midlertidig")
Trådløst nett på Dragefjellet: hvordan koble seg til

U
Undervisning og brukeropplæring
Utenlandske elektroniske juridiske tidsskrifter
United Nations: Official documents (kun UiB; UiB only)
   (allow "popup-vindu midlertidig")
United Nations Treaty Collection (kun UiB; UiB only)
   (tillat/allow "popup-vindu midlertidig")
Utlån/fjernlån
Utlånsreglement UB
Utstillinger 1996-

V
Veiledninger på nettet: fra biblioteket
Velkommen til Biblioteket for juridiske fag (tidl Det juridiske fakultetsbibliotek)
Velkommen til Europeisk dokumentasjonssenter
Virksomhetsrapporter 1995- 

W
Web-bibliografier: fra biblioteket
Web-veiledninger: fra biblioteket
Welcome to the Law Library
Westlaw (kun UiB; UiB only)
WestLaw Sverige - svenske rettskilder
Window-taster

Å
Åpningstider
Åpningstider hele UB
Årsmeldinger 1995-