Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fagjur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Bibliotekets
e-publikasjoner

Artikler, bibliografier, rapporter, utstillinger ol. på web 1996–

Kronologisk oversikt over våre veiledninger, bibliografier, utstillingstekster, årsmeldinger, nyheter og lignende på web. Mange arbeid vedlikeholdes jevnlig (revisjon, lenkesjekk); noen er ferdige i det de publiseres, mens enkelte er markert avsluttet [i klammeparentes]. Se egen liste over bidrag med forfatternavn. Om opphavsrett, se notis.
Redaktør for e-publikasjonene 1996-2008: fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn.

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Alfabetisk oversikt
- etter forfatter
Utstillinger
- nyeste først
Interne artikler/dokumenter
- for UB-ansatte, krever passord