English

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Bestill ein bibliotekar

Hjelp til informasjonssøking
Treng du hjelp eller rettleiing i samband med informasjonssøking? Studentar og tilsette ved Det juridiske fakultet kan bestilla ein bibliotekar, som set av tid og gir hjelp til å finna fram til relevant litteratur og informasjon frå databasar og Internett.
Rettleiinga finn stad i biblioteket mellom kl 0900 og 1400 og kan vara opp til ein time.

Bestill
Kontakt oss seinast kl 1400 dagen i førevegen og bestill time

Ver venleg og oppgi kva emne du ønskjer stoff om og i kva samanheng det skal brukast.