English

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fagjur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Foreslå en bok

Har du forslag til en bok vi bør eie i biblioteket?
Send en mail til biblioteket

Sjekk Bibsys først
Men før du gjør det, er det fint om tar deg tid til å sjekke om vi har boken (eller om vi har den i bestilling)