UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger
jur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Nissejuss

Utstilling 2004-X

Nissene er snart over oss. Samtidig må vi konstatere at nissejuss er et forsømt rettsfelt. Dette avsindige misforhold har Kirsti Lothe Jacobsen gjort noe med. Hun har utarbeidet en liten utstilling som står i vestibylen utenfor biblioteket. Den peker på rettsfelt av relevans for vår venn nissen. Til hans og andre interessertes opplysning og inspirasjon er en rekke juridiske verk av antatt interesse utstilt.
Teksten nedenfor er Kirstis.
God jul fra biblioteket og velkommen på besøk!

HK 03.12.04


Nissens statsborgerskap
Hvor bor egentlig julenissen? Er han statsløs? Ingen har noensinne kunnet legge frem sikre bevis på hvor Julenissen egentlig bor, men noen indikasjoner har man dog. Det snakkes om at han bor på Nordpolen. I alle eventyr og historier som er skrevet om Julenissen kan vi lese at han bor på Nordpolen, men i senere tid er det snakk om at han er flyttet til Lappland. Fakta er: Gamle norske nisser bodde på lå(o)ven.

Nissens internasjonale virksomhet
Julenissen bryter alle lover om internasjonal handel og flyr over alle tollmurer. Og luftrommet er jo mildt sagt livsfarlig når han er ute og flyr med reinsdyrene sine - julenatten.

Behandler Nissen reinsdyrene sine pent?
Her er det mange spekulasjoner ute og går, men både Greenpeace og DID (Det Internasjonale Dyreforbundet) mener å kunne bevise at Julenissen mishandler reinsdyrene sine, - i alle fall Rudolf, lederreinen. Det må jo være en grunn til at Rudolf konstant er rød på nesen. Kanskje slår Julenissen ham? Eller er det kulden som har satt sine spor på Rudolfs nese. Har julenissen noe å lære av samene?, og til

Nissen som arbeidsleder for en haug med nissebarn som fremstiller gaver til rike menneskebarn, må også påtales. Og at arbeidet ser ut til å foregå svært mye på nattestid, gjør forholdet enda mer alvorlig. Vi har tross alt forbud mot barnearbeid både i den norske arbeidsmiljøloven og i internasjonale konvensjoner og dessuten restriksjoner i bruken av nattarbeid.

Nissen - en bedrager og forfører?
Er julenissens virksomhet noen gang analysert ut fra en strafferettslig synsvinkel? Er han en bedrager? Kan straffelovens bedrageriparagraf brukes på hans virksomhet? Hva med straffebestemmelsene i de andre lovene han bryter, jfr hans internasjonale virksomhet? Vi bare spør!
Og det at julenissen er så utrolig korpulent, gjør ham til et svært dårlig forbilde for mange barn i vår sukkerspisende del av verden. Dessuten virker det svært lite troverdig at en mann på hans størrelse kan klatre ned gjennom trange piper – selv om det er selveste julenatten. For å være et godt forbilde – spis sundt! 

Erstatningsrettslig identifikasjon
Kan andre (for eksempel en pappa) bli erstatningsrettslig ansvarlig for julenissens (påståtte) lovbrudd??