UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Trekk på smilebåndet

Det juridiske fakultetsbiblioteks vinterutstilling 2003

Har jurister humor? Mange gjør seg i hvert fall morsomme på juristers bekostning. Det juridiske fakultetsbibliotek samler også på bøker rundt jurister, jus og humor - riktignok ingen stor samling, men likevel. Ta en titt på oppstillingsnummer L 22.

Universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen har plukket ut noe av litteraturen, inkludert utvalgte høydepunkt fra Stortingsforhandlinger, og presenterer dem i våre montere i biblioteket. Hun har fått hjelp av avdelingsbibliotekar Kate Lønningen og konsulent Marit Saksvik til å få det hele på plass.

Velkommen på besøk!

Bergen, 20.12.2002
Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar