Utstilling våren 1998


Politivoldsaken og bumerangsakene

Hovedansvarlig for utstillingen
Dag Roar Fosnes

Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetsbiblioteket i Bergen viser våren 1998 i sine lokaler på Dragefjellet to utstillinger:

Vi utstiller rapporter, bøker, artikler, dommer og avisartikler med utgangspunkt i disse sakene som har preget mange sider av justisvesenet i en rekke år.

Her presenterer vi det skriftlige materialet som er blitt utarbeidet i anledning utstillingen. Vi har også utarbeidet to brosjyrer som inneholder en del av det vi presenterer her.

Sakene har fått ny aktualitet etter at Høyesterett nylig vedtok gjenopptagelse av de sk. "Bumerangsakene". Høyesteretts kjennelse gjengis i sin helhet nedenfor.

Bergen, april 1998
Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar


INNHOLD

Politivoldsaken

Bumerangsakene

Høyesteretts kjennelse av 16. januar 1998

[UBBJUR]

Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 3. april 1998