UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Nisser og jurister

Juleutstilling desember 2001
Det juridiske fakultetsbibliotek


Har jurister humor? Er jurister nisser? 

Ikke godt å si. Vi gjør et forsøk. Det finnes en knøttliten samling av bøker rundt det en noe vidt definert kan kalle humor og jurister (i L 22). Dessuten opptrer jurister i kriminallitteratur noe mer hyppig enn i humoren.

Kate Lønningen i samarbeid med Liv Glasser har utarbeidet en liten utstilling i bibliotekets tre glassmontre:

  1. Injurier og satire

  2. Advokater og studenter

  3. Jurister og kriminallitteratur

Sjekk selv. Og velkommen innom!