English


 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fagjur_head485.jpg (9242 bytes)

Om opphavsrett

Alle dokumenter forfattet av ansatte ved Bibliotek for juridiske fag og publisert på dets nettsider kan fritt leses, skrives ut, fotokopieres og distribueres. Republisering kun etter avtale.

Opphavsmannens rett til å bli navngitt må i alle tilfelle respekteres, jfr åndsverkloven § 3.

Se forøvrig lov om opphavsrett til åndsverk mv (åndsverkloven) av 1961 med senere endringer, på web fra Lovdata.