English

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

Ny nettside:

uib.no/ub


Velkommen til biblioteket

Studentenes juridiske læringssenter

Biblioteket på Dragefjellet | Et sted for læring: bruk oss
Biblioteket og UB | Samlingene | Europainformasjon (EU i)
Elektronisk katalog: Bibsys | Andre elektroniske tilbud. Juridisk nettviser
 Systematikk, oppstilling | Lån | Kopiering, utskrifter | Leseplasser. PC-er
Informasjon om biblioteket og våre tjenester


BIBLIOTEKET PÅ DRAGEFJELLET

 • Biblioteket – forkortet 'Ubbjur' – ligger helt sentralt plassert i 5. etasje midt i nybygget til Det juridiske fakultet på Dragefjellet, mellom lesesaler, PC-stuer og seminarrom under og vestibyle, auditorier og kantine over.
 • Vi er lette å nå, det er fort gjort å stikke innom. Biblioteket er et fristed for å lete, låne, lese, lære, søke, spørre, nyte utsikten.
 • Vi har jevnlige utstillinger, særlig rettet mot studenter.
 • Om Jussbygget, se her.
 • Og her finner du oss.
 • Er du ny student (eller gammel...)? Les en kortversjon av hva vi byr på.

ET STED FOR LÆRING, BRUK OSS

 • Biblioteket er et sted for læring, en del av det totale pedagogiske og faglige tilbudet i jus.
 • Personalet hjelper gjerne – med generelle orienteringer, med emnesøk og med å finne frem i baser og litteratur litteratur. Ikke vær redd for å spørre, det er ikke alltid vi kan svare, særlig ikke når det er stor pågang.
 • Prøv selv først, lær deg systemene for gjenfinning, bli kjent med det elektroniske tilbudet, med våre PC-er og med bøkenes oppstilling.
 • Se forøvrig våre undervisningstilbud, samt UBs web-kurs i informasjonskompetanse - 'Søk og skriv'.
 • Biblioteket finner du på web, med fyldig informasjon og med mange pekere videre.
 • Det meste er umiddelbart tilgjengelig i lokalene i 5. etasje, mye også via terminaler andre steder ved Universitetet i Bergen.
 • Biblioteket har et kompetent og servicevillig personale på syv fast ansatte; to jurister, tre bibliotekarer og to på kontorsiden. I tillegg kommer noe ekstrahjelp, særlig juridiske studenter.
 • Bruk vår service, f.eks. Bestill ein bibliotekar

BIBLIOTEKET og UB

SAMLINGENE

 • Biblioteket, inkludert EU i jfr nedenfor, har en samling på rundt 100.000 bind og abonnerer på over 2000  forskjellige trykte - og ikke minst - elektroniske tidsskrifter, domssamlinger, lovsamlinger, stensiler og årbøker.
  Om elektroniske tilbud generelt, ser nedenfor.
 • Biblioteket anskaffer så godt som all norsk juridisk litteratur, det meste fra øvrige nordiske land samt standardverk ol. innen sentrale emner eller innen emner av interesse for forskerne fra en rekke øvrige land.
 • Ut over jussen har vi samlinger innen tilstøtende felt som statsvitenskap, filosofi, historie, kriminologi, andre samfunnsfag.
 • Vi mottar gjerne forslag på innkjøp, også fra studenter.

EUROPAINFORMASJON (EU i)

 • I biblioteket finner du et EU i - Europainformasjon (tidligere EDC) for EU-materiale.
 • EU i, som ble etablert som EDC i 1996, har en hurtig voksende samling som pt er på rundt 10.000 bind. Se ellers gul brosjyre nr 7.

ELEKTRONISK KATALOG: BIBSYS

ANDRE ELEKTRONISKE TILBUD. JURIDISK NETTVISER

 • Bibliotekets PC-er gir adgang til Lovdata og mye annet relevant elektronisk materiale biblioteket abonnerer på eller som er gratis - se vår startside
 • Se særlig de elektroniske juridiske tidsskriftene - norske og utenlandske
 • Av andre web-tilbud fremheves Juridisk nettviser - et nasjonalt samarbeid mellom de tre juridiske universitetsbibliotekene i Norge
 • Bruk en av våre mange PC-er i biblioteket
 • Mer særlig Bibliotekportalen - UBs portal mot elektronisk informasjon

SYSTEMATIKK OG OPPSTILLING

 • Bøkene er oppstilt systematisk - etter emne - ut fra systematikken i den sk. "L-katalogen". Systematikken går fortløpende fra L 1 til L 1400.
 • Pensum- og tilleggslitteratur er oppstilt for seg i reoler ved kopirommet/publikumsterminalene
 • Kilder og tidsskrifter er oppstilt på reolene 26-57 (nærmest vinduene):
  • regelverk (dvs lover, forskrifter ol) er oppstilt i L 13.1-14.9
  • praksis (fra domstolene ol) i L 15.1 -16.4
  • andre kilder (som Stortingsforhandlinger) i L 16.5-16.6
  • tidsskrifter står alfabetisk i L 17
 • Se forøvrig brosjyre nr 3

LÅN

 • Bøker
  • pensumsamling, grå-merket: 2 uker (reserveres ikke, kan ikke forlenges) - står på reoler ved kopirommet
  • pensumsamling, grå/blå-merket: ikke til utlån, kan leses i biblioteket - står på reoler ved kopirommet
  • referansesamling, blå-merket: ikke til utlån - står på reolene 1 og 2
  • alle andre bøker, hvit-merket: 4 uker (kan reserveres og forlenges) - står på reolene 3-23
 • Kilder og tidsskrifter - står på reolene 26-57
  • lånes ikke ut (enkelte unntak), men kan kopieres fra
 • Utlån registreres elektronisk
  • Studentkort og ansattkort er også lånekort, andre får lånekort med strekkode i utlånsskranken
  • Viderelån til andre er ikke tillatt
  • Se lånevilkår trykket på følgeseddel til hver utlånte bok og UBs generelle låneregler

KOPIERING. UTSKRIFTER

 • Kopiering
  To bok-kopieringsmaskiner med skråplater er tilgjengelige i lokalet
  • All kopiering av bibliotekets dokumenter skal skje på disse maskinene.
  • Kort selges i skranken. Kopiering erstatter lån og skal kun brukes til bibliotekets materiale.
  • NB! Bruk skråplaten for å spare bokryggen.
  • Kopikortpriser
   • 10 kopier - kr 10
   • 150 kopier - kr 100
   • Fakultetets ansatte kopierer gratis
  • All annen ("privat") kopiering må skje på andre kopimaskiner
 • Utskrifter
  • Utskrifter fra påloggings-PC-er på egen skriver koster kr 0,50 pr side ved dobbelsidig utskrift, kr 0,70 pr side ved enkeltsidig. Se forøvrig gul brosjyre nr 14
  • Utskrifter på bibliotekets skrivere koster kr 1 per ark
  • Utskrifter fra Bibsys' bibliografiske baser er gratis

LESEPLASSER og PC-ER

 • Biblioteket har 80 arbeidsplasser som kan benyttes for bruk av bibliotekets materiale samt for søk etter og arbeid med faglig informasjon:
  • 20 PC-arbeidsplasser, hvorav ni hvor flere kan arbeide sammen, alle med Office-pakke tilgjengelig.
  • lesekrok med lenestoler i tidsskriftavdelingen
  • mulighet for trådløs nett-tilkobling for medbrakte PC-er, jfr gul brosjyre nr 13
  • seks publikumsterminaler for søk og oppslag
   [NB, alle uten Office-pakken]
 • For øvrig henvises studentene til lesesaler, kollokvierom og PC-stuer andre steder på Dragefjellet
 • Skru mobiltelefonen på lydløs og ta samtaler utenfor bibliotekets lokaler

INFORMASJON OM BIBLIOTEKET OG VÅRE TJENESTER

For videre informasjon, se bl.a.

Den gule serien - praktisk informasjon
 

Den blå serien - faginformasjon
 

 1. Biblioteket: studentenes juridiske læringssenter
 2. Bøkenes oppstilling
 3. Kilder og tidsskrifter i biblioteket
 4. Bibsys: for å finne bøker og tidsskrifter
 5. Plan over biblioteket
 6. The Law Library: a Learning Resource Centre
 7. EU i: EU-informasjon på Dragefjellet
  [tidl EU-EØS kilder og tidsskrifter]
 8. Velkommen til å bruke PC-er i biblioteket
 9. EU i: EU Information in the Library
 10. [ledig]
 11. EU and EEA law: printed sources & journals [ikke oppdatert siden 2005]
 12. Jus på web: biblioteket & Juridisk nettviser
 13. Trådløs nett på Dragefjellet: hvordan koble seg til
 14. Bruk av skriver: betaling for utskrift
 15. Use of printer: how to pay for printouts
 16. a) Lovdata: oversikt over innholdet
  b) Lovdata: lover, forskrifter og forarbeider
  c) Lovdata: dommer og andre avgjørelser
 1. Praktisk rettskildelære: søk etter de juridiske kildene
 2. Endring av Grunnloven. Grunnloven § 100
 3. Fra EU-direktiv og forordning til norsk lov
 4. Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen: domstolen, HUDOC, Norge
 5. Forarbeid til lovene: saksgang og dokumenter
 6. Konkurranserett: en kortfattet veiledning

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEK FOR JURIDISKE FAG!