English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 

Bibliotek/enheter - kontaktinformasjon

                                                    Kart med plassering av bl.a. UBs avdelinger

 

Bibliotek for humaniora

Besøksadresse:
Haakon Sheteligs plass 7, 5007 Bergen
Tlf. 55 58 25 16; fax 55 58 83 84
ubbhf@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for humaniora,
Postboks 7808, 5020 Bergen
 

Bibliotek for juridiske fag

Besøksadresse:
Magnus Lagabøtes plass 1, Dragefjellet, 5010 Bergen
Tlf. 55 58 95 95; fax 55 58 95 22
ubbjur@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for juridiske fag,
Postboks 7808, 5020 Bergen
 

Bibliotek for medisinske fag

Besøksadresse:
Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.
Tlf. 55 58 66 77; fax  55 58 66 80
ubbmed@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for medisinske fag,
Postboks 7808, 5020 Bergen

 

Bibliotek for odontologiske fag

Besøksadresse:
Årstadveien 17, 5009 Bergen
Tlf. 55 58 66 35; fax 55 58 60 10
ubbod@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for odontologiske fag,
Postboks 7808, 5020 Bergen

 

Bibliotek for psykologi, utdanning og helse

Besøksadresse:
Christies gt. 12, 5015 Bergen,
Tlf. 55 58 24 52; fax 55 58 47 40,
ubbps@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for psykologi, utdanning og helse,
Postboks 7808, 5020 Bergen

 

Bibliotek for realfag

Besøksadresse:
Johannes Bruns gt. 12, 5008 Bergen
Tlf. 55 58 48 10; fax 55 58 83 65
ubbrb@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for realfag, Postboks 7808, 5020 Bergen

 

Bibliotek for samfunnsvitenskap

Besøksadresse:
Fosswinckels gate 14, 5015 Bergen
Tlf. 55 58 32 61, fax 55 58 83 80
ubbsv@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for samfunnsvitenskap,
Postboks 7808, 5020 Bergen

 

Billedsamlingen

Besøksadresse:
Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, 5015 Bergen,
Tlf. 55 58 25 39, fax 55 58 46 20
billed@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Billedsamlingen,
Postboks 7808, 5020 Bergen

 

Manuskript- og librarsamlingen

Besøksadresse:
HF-bygget, Sydnes plass 7, 5007 Bergen
Tlf. 55 58 25 17; fax 55 58 83 84
ubbspes@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Manuskript- og librarsamlingen,
Postboks 7808, 5020 Bergen
 

Tilvekstavdelingen

Besøksadresse:
Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, 5015 Bergen,
Tlf. 55 58 88 39, fax 55 58 46 20
bok@ub.uib.no (bøker); tidsskrift@ub.uib.no (periodika)

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Tilvekstavdelingen,
Postboks 7808, 5020 Bergen

 

Administrasjonen

Besøksadresse:
Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, 5015 Bergen,
Tlf. 55 58 25 32, fax 55 58 46 20
post@ub.uib.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Bergen,
Postboks 7808, 5020 Bergen