English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for realfag
 

   Rundtur i biblioteket 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

        
      

         Bibliotek for realfag holder til i C. L. Godskes Hus i
         Johannes Brunsgt 12.

       
         ÅPNINGSTIDER
        
Mandag, onsdag - fredag    0830-1900
         Tirsdag                             0900-1900
         Sommertid                        0900-1500
         Lørdag stengt

 

 

Rundtur i biblioteket:
Skranke -> Oppslagsverk -> Bøker -> Tidsskrifter -> Nyhetskrok -> Arbeidsplasser