English

 

UiB : UB : Bibliotek for realfag

Alfabetisk inngang til bibliotekets   websider
 

Ny nettside:

uib.no/ub

A
Ansatte
Arbeidsplasser i biblioteket
Ask: søk i Bibsys' felleskatalog for norske fag- og forskningsbibliotek


B
Bestill en bibliotekar
Bestille bøker og artikler
Bibliotekportalen
Bibliotekutvalet for Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Bibsys Ask: søk i Bibsys' felleskatalog for norske fag- og forskningsbibliotek
Bibsys emneportal: norsk akademisk portal til ressurser på nettet
Boksamlinger
Bokserier
BORA: UiBs institusjonelle arkiv
Brukeropplæring
Bøkenes oppstilling

D
Dewey-samlingen

E
Eldre samlinger i åpne hyller
Eldre samlinger i magasin
Elektroniske bøker : problemer
Elektroniske dokumenter (Bibliotekportalen)
Elektroniske tidsskrift hjemmefra (kun UiB)
Emneportalen Bibsys: norsk akademisk portal til ressurser på nettet
Endnote (powerpoint-presentasjon)
Epost til biblioteket
Erstatning for tapt litteratur

F
Fagsider : biologi
Fagsider : fysikk og teknologi
Fagsider : generelt
Fagsider : geofag
Fagsider : informatikk
Fagsider : kjemi
Fagsider : matematikk
Fagsider : molekylærbiologi
Fjernlån
Foliosamling
Fornye lån i Bibsys

FRIDA forskningsdokumentasjon

H
Hovedoppgaver i fulltekst (UiB)

I
Informasjonskompetanse: gode informasjonssøk til oppgaveskriving (webkurs)
ISI web of science

K

Kart og atlas
Kart og atlas : oppstillingssignaturer
Kurs i bruk av elektroniske ressurser

L

Litteraturliste
Låneregler ved UB

M
Mitt Bibsys

N
Nyhetsarkiv

O
Om biblioteket
Oppslagsverk

P
PC-er i biblioteket
Pensumsamlingen
Priser/gebyrer på tjenester fra UBB
Programvare på publikums-PCer
Purrerutiner UB

R
Rapporter
Rundtur i biblioteket
Rundtur i biblioteket : skranke
Rundtur i biblioteket : oppslagsverk
Rundtur i biblioteket : bøker
Rundtur i biblioteket : tidsskrifter
Rundtur i biblioteket : nyhetskrok
Rundtur i biblioteket : arbeidsplasser

T
Temakart
Tidsskriftsamlingen
Tilgang til baser og tidsskrift fra utenfor campus (kun UiB)
Trådløst nett i biblioteket : hvordan koble seg til

U

Utstilling
Utlån/fjernlån
Utlånsreglement UB

V
VPN

Å
Åpningstider