UiB : Universitetsbiblioteket : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek

Felles UB-sider


Bibliotekportalen

BIBSYS
Bibliotekbasen

Lenk referanse

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider

 

Bestill en bibliotekar  

Er du student eller ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kan du ”bestille en bibliotekar”. Etter avtale vil bibliotekaren sette av tid til å gi deg personlig hjelp og veiledning. Det kan være alt fra elementære fremgangsmåter ved bruk av biblioteket til hvordan du kan finne fram til spesiell informasjon innen ditt fagområde.

Veiledningen kan finne sted i biblioteket eller på din arbeidsplass alle hverdager mellom kl 9:00 og 15:00. Om dere er flere som trenger orientering om informasjonsressurser innen samme fag eller emne, for eksempel i forbindelse med et prosjektarbeid, bestiller dere en bibliotekar for gruppeveiledning.

 

Fagområde
Ønsket dato:     Ønsket klokkeslett:
Ditt navn:
Din e-post:

Gi en en kort beskrivelse om emnet du ønsker stoff om og i hvilken sammenheng det skal brukes (forskning, studentarbeid).