English

 

    UiB : UB : Bibliotek for realfag
 

Ny nettside:

uib.no/ub

 

 Hvordan registrere forskningsdokumentasjon


Forskningsdokumentasjon ved UiB blir registrert i Frida. Dette systemet består av
to moduler: En for forskningsresultater og en kompetansekatalog. Registrering er    avgrenset til vitenskapelig- og administrativt ansatte. For nærmere informasjon om  Frida og registrering av forskningsdokumentasjon, se
Forskningsavdelingen sine sider. Universitetet i Tromsø har også en brukerveiledning til Frida.

UBB driver også et fulltekstarkiv, BORA, der forskningsarbeider kan legges inn. Her kan du bl.a. få publisert artikler og doktoravhandlinger i fulltekst. For mer informasjon, se BORAs side om publisering

Ta gjerne kontakt med biblioteket om det er noe du lurer på.