English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag

 

Kurs, veiledninger, brosjyrer

For nye bibliotekbrukere
Spør i skranken hvis du trenger hjelp til å søke i bibliotekets katalog eller finne fram på biblioteket.

For mastergradsstudenter, stipendiater og ansatte
Kurs i bruk av faglige informasjonskilder holdes av bibliotekets fagreferenter i samarbeid med fakultetets institutter. Kontakt undervisningsutvalget ved ditt institutt for nærmere opplysninger

For personlig veiledning og hjelp til litteratursøking, kontakt fagreferenten for ditt fag:
Biofag / Geofag / Matematikk / Informatikk / Kjemi / Fysikk
eller bestill en bibliotekar

Online hjelp
Realfagbiblioteket (brosyre)
Kort innføring i BIBSYS (laget av UBB)
Kort innføring i ISI Web of Science (laget av UBB)
   Kort veiledning  (laget av utgiveren)

SØK & SKRIV

Referansehåndteringsverktøy og powerpoint-presentasjon
LATEX for Windows med MikTEX og TEXnicCenter

Bestille artikkelkopier
Se også informasjon på fagsidene.