English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for realfag

Bibliotek for realfag

er ett av avdelingsbibliotekene ved Universitetsbiblioteket og inneholder omfattende litteratursamlinger innen realfagene.

All litteratur ved biblioteket er registrert i bibliotekbasen BIBSYS, som er en felleskatalog for alle norske universitets- og høgskolebibliotek og en rekke andre fagbibliotek. Lenke til BIBSYS finnes i venstremargen på alle våre websider.

Lånetiden for vanlige bøker er 4 uker, mens pensumlitteratur, oppslagsverk og tidsskrifter normalt bare er til bruk på biblioteket. Se ellers generelle regler for lån.

Er det bøker du savner i samlingene, kan du levere innkjøpsforslag direkte i skranken eller sende det elektronisk. For forslag om nye tidsskrifter eller dyre bokverk bør du først kontakte bibliotekutvalget ved ditt institutt.

Vi tilbyr også:

  • innlån av faglitteratur fra andre bibliotek
  • utstilling av nye tidsskrifthefter hver torsdag
  • veiledning i å finne relevant faglig informasjon
  • kurs i bruk av elektroniske ressurser
  • tilgang til faglige databaser og andre online ressurser
  • tilgang til Internett og e-post
  • arbeidsplasser med og uten PC for fakultetets studenter
  • utleie av PC-rom tilrettelagt for kursvirksomhet