English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket
Det medisinske fakultetsbibliotek
Velkommen

Informasjon og rundtur
Tilgang for ansatte utenom ordinær
   åpningstid
Bibliotekets personale

 

Informasjonsressurser
UBs fagside for Medisin - Odontologi - Helsefag

Åpningstider
0830-1900 mandag-fredag

Besøksadresse
Bygg for biologiske basalfag,
Jonas Lies vei 91.
Tilgang via gangbro fra 3. etasje i sentralblokken Haukeland universitetssykehus.

Postadresse
Universitetsbiblioteket i Bergen,
Bibliotek for medisinske fag,
Postboks 7808, 5020 Bergen
 

Tlf  555-86677
Faks  555-86680
ubbmed@ub.uib.no