English

                              

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

Undervisningstilbud fra biblioteket

Informasjonskompetanse er grunnleggende for forskning, utdanning og formidling på et høyt internasjonalt nivå. Universitetsbibliotekets ulike kurs i informasjonskompetanse dekker emner som litteratursøk for akademisk skriving, kildekritikk, siteringsteknikk og siteringsetikk, samt redskapskurs.

Informasjonskompetanse er timeplanfestet innen enkelte av fakultetets studieprogram. Studenter kan også avtale kurs med biblioteket fra kurskatalogen. Minimum antall deltakere er fem.

Finn kurs


 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 17.02.15 av ts.
til denne siden.