Martin Vahl

 
 

Carl v. Linné: Prælectiones privatissimæ

 

Dette manuskriptet, som har signaturen UB Bergen MS 378, er skrevet av den kjente dansk-norske botanikeren Martin Vahl (1749-1804), som var født i Bergen og studerte botanikk hos Linné fra 1789 til 1804 (se Per M. Jørgensen, red: Martin Vahl – 250 års minnet. Bergens Museums Skrifter, 2000). Manuskriptet, som er på 127 beskrevne blader, inneholder referat på dansk av Linnés forelesninger over entomologi og botanikk på Hammarby i 1770. Den botaniske delen er trykt i Bergens Museums Aarbok for 1910, nummer 1. I forbindelse med 300-års minnet for Linnés fødsel den 23. mai 2007, ble det laget en kopi av dette manuskriptet, som ble overrakt som gave fra Universitetet i Bergen.

De elektroniske bildene er framstilt og bearbeidet av Morten Heiselberg og Pedro Vásquez. Rettighetene til bildene og manuskriptet tilhører Universitetsbiblioteket i Bergen.

 

 

 

 

 

 

 

  © Universitetsbiblioteket i Bergen www.ub.uib.no
  Spesialsamlingene
  Webdesign: Pedro Vásquez