UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Faginndeling på UB - DEWEY

Ny nettside:

uib.no/ub


Et klassifikasjonssystem tar sikte på å ordne bøker og annet informasjonsmateriale etter innhold og delvis etter form.
Det systemet vi bruker for ny litteratur på Universitetsbiblioteket, ble utarbeidet av amerikaneren Melvin Dewey i 1873 for et bestemt bibliotek. Systemet er senere blitt utvidet og revidert og brukes nå i mange land.
Desimalklassifikasjonen bygger på en inndeling av all menneskelig viten i 10 hovedklasser, betegnet ved tallene 0 til 9, vanligvis skrevet med 3 sifre.

000 Computer science, information & general works 100 Philosophy & psychology 200 Religion 300 Social sciences 400 Language 500 Science 600 Technology 700 Technology 800 Literature 900 History & geography

Hver av klassene kan deles i 10 underavdelinger, og hver av disse igjen i 10 seksjoner. På denne måten har en fått 1000 grupper som betegnes ved tallrekken fra 000 til 999. Hver av disse kan deles videre opp, og da settes alltid punktum etter tredje siffer.

Avdelingene på medisinsk, odontologisk og juridisk fakultet bruker et annet system for sine fag.

Skjønnlitteraturen er ikke inndelt etter Dewey.

Nedenfor følger en oversikt over Deweys desimalklassifikasjon, med de 10 hovedklassene og underavdelinger:


DEWEYS DESIMALKLASSIFIKASJON

000 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION & GENRAL WORKS
000 Computer science, knowledge & systems
010 Bibliographies
020 Library & information sciences
030 Encyclopedias & books of facts
040 [Unassigned]
050 Magazines, journals & serials
060 Associations, organizations & museums
070 News media, journalism & publishing
080 Quotations
090 Manuscripts & rare books
 
100 PHILOSOPHY & PSYCHOLOGY
100 Philosophy
110 Metaphysics
120 Epistemology
130 Parapsychology & occultism
140 Philosophical schools of thought
150 Psychology
160 Logic
170 Ethics
180-190 Historical, geographic, persons treatment of philosophy
 
200 RELIGION
200 Religion
210 Philosophy & theory of religion
220 The Bible
230-280 Christianity
290 Other religions
 
300 SOCIAL SCIENCES
300 Social sciences, sociology & anthropology
310 Statistics
320 Political science
330 Economics
340 Law
350 Public administration & military science
360 Social problems & social services
370 Education
380 Commerce, communications & transportation
390 Customs, etiquette & folklore
 
400 LANGUAGE
400 Language
410 Linguistics
420-490 Specific languages
 
500 SCIENCE
500 Science
510 Mathematics
520 Astronomy
530 Physics
540 Chemistry
550 Earth sciences & geology
560 Fossils & prehistoric life
570 Life sciences; biology
580-590 Plants and animals
 
600 TECHNOLOGY
600 Technology
610 Medicine & health
620 Engineering
630 Agriculture
640 Home & family management
650 Management & public relations
660 Chemical engineering
670 Manufacturing
680 Manufacture for specific uses
690 Building & construction
 
700 ARTS & RECREATION
700 Arts
710 Landscaping & area planning
720 Architecture
730 Sculpture, ceramics & metalwork
740 Drawing & decorative arts
750 Painting
760 Graphic arts
770 Photography & computer art
780 Music
790 sports, games & entertainment
 
800 LITERATURE
800 Literature, rhetoric & criticism
810-890 Literatures of specific languages and language families
 
900 HISTORY & GEOGRAPHY
900 History
910 Geography & travel
920 Biography & genealogy
930-990 History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds
 

Eksempler på videre oppdeling:
 
800 LITERATURE
830 German & related literatures
839.8 Danish and Norwegian literatures
839.82 Norwegian literature
 
900 HISTORY & GEOGRAPHY
940 History of Europe    Western Europe
948 Scandinavia
948.1 Norway