UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 


 
Publiser oppgåver og avhandlingar på nett

Ny nettside:

uib.no/ub


Studentar og tilsette blir oppmoda om å publisere arbeida sine på nettet. Dette kan ein gjere i universitetet sitt institusjonelle arkiv BORA (Bergen Open Research Archive).