UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Samfunnsvitskaplege fagsider

Ny nettside:

uib.no/ub


Administrasjon og organisasjonsvitskap
Geografi

Informasjons- og medievitskap
Samanliknande politikk
Sosialantropologi
Sosiologi
Økonomi

Ei samla oversikt over alle fag og studietilbod ved Universitetet i Bergen finst under studietilbod i Studentportalen.