UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Spør eller lån ein bibliotekar

Ny nettside:

uib.no/ub


Spør ein bibliotekar
Har du spørsmål om faglitteratur, emnesøk, korleis finne fram i databasar eller liknande? Spør oss!  

Skriv inn namnet ditt, e-postadressa og låneidentiteten (sjå baksida av student- / tilsettkortet) og send spørsmålet til oss.

Lån ein bibliotekar
Studentar og tilsette kan få ein times rettleiing i informasjonssøk i relevante databasar. Rettleiinga må avtalast på førehand. Skriv noko om emnet du ønskjer informasjon om og kva tidspunkt som passar for deg, så vil vi kontakte deg så snart som mogeleg.

Skriv inn namnet ditt, e-postadressa og låneidentiteten (sjå baksida av student- / tilsettkortet) og send meldinga til oss.