UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Undervising og rettleiing

Ny nettside:

uib.no/ub


I biblioteket
Enkel brukarrettleiing i gode informasjonssøk knytt til studium og forsking.

Litteraturrettleiing av fagreferentar med bakgrunn i, og ansvar for ulike samfunnsfag. Desse hjelper deg med å finne litteratur til oppgåveskriving og anna. Du finn fagreferentane gjennom fagsidene våre, eller ved å stikke innom på biblioteket. Du kan også kontakte fagreferentane på Det samfunnsvitskapelege fakultetsbibliotek direkte.

Lån ein bibliotekar - bestill tid hos ein bibliotekar som hjelper deg med å finne relevant informasjon.

På nett
Fagsider der du finn lenker til viktige ressursar innanfor ditt fagfelt.

Søk & Skriv - nettbasert vegvisar til god oppgåveskriving.

Bibliotekportalen rommar eit stort utval av elektroniske ressursar, som aktuelle tidsskrift, databasar og oppslagsverk. Desse ressursane kan du nytte deg av både på og utanfor universitetsområda

Spør ein bibliotekar

Brosjyrar

Undervisingstilbod
Kurs på Det samfunnsvitskapelege fakultetsbibliotek
Oppgave i kildekritikk

Undervisningskatalog for Universitetsbiblioteket

Kontakt
Pernille Riise Lothe, telefon: 555 83261, e-post: ubbsv@ub.uib.no