UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 


 
Bokforslag

Ny nettside:

uib.no/ub


Har du forslag til ei bok vi bør eige i biblioteket?
Send ein e-post til biblioteket

Sjekk BIBSYS først
Men før du gjer det, er det fint om tek deg tid til å sjekke om vi har boka (eller om vi har den i bestilling)

  • BIBSYS
  • men sjekker ikkje du, sjekker vi!