UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for samfunnsvitskap

Bibliotek for  samfunnsvitskap

 
Bruk og service

Ny nettside:

uib.no/ub


I skranken

Hente bestilte bøker
Registrere eller endre lånekort
Svar på spørsmål / rettleiing

På nett
Bestille bøker
Brosjyrar / rettleiing
Foreslå ei bok
Elektroniske ressursar
 


Låneinformasjon
Lån og andre tenester
Lånereglar
 
Utskrifts- og kopieringstenester
Utskrifter og kopiering

Arbeidsplassar

Bruk av PC
Leseplass (hovudfags- og masteroppgåver, tidsskrift og referanselitteratur)