English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avdelinger/faglige samlinger
Tilvekstavdelingen
 

Litteraturinnkjøp ved Universitetsbiblioteket er sentraliserte og alle bøker, tidsskrifter og andre media  blir kjøpt inn gjennom Tilvekstavdelingen.

Henvendelser angående forslag til innkjøp av ny litteratur rettes til fakultetsbibliotekene.

Lederen for avdelingen er: Ole Gunnar Evensen

Tilvekstavdelingen har ansvar for:

 

 

 

Ansatte