Tilbake til Tilvekstavdelingen

BOKKJØP

Kontoret tar seg av innkjøp av bøker, dvs. monografier og bokverk til hele UB-systemet.

Innkjøp skal være godkjent av fagansvarlig ved fakultetsbibliotekene.

Bøker utgitt i Norge blir avlevert i 1 eksemplar fra NBR (Nasjonalbiblioteket). De avleverte bøkene går utenom Tilvekstavdelingen og blir ikke registrert på Bokkjøpkontoret. Bøkene blir fordelt til fakultetsbibliotekene og katalogisert direkte.

Det er i hovedsak utenlandske utgivelser som kjøpes, men vi kjøper også en del norske bøker der det er behov for flere eksemplarer enn det avleverte.

E-post: bok@ub.uib.no