Tilbake til Tilvekstavdelingen

PERIODIKA

Tilvekstavdelingen forvalter ca. 8.000 løpende trykte tidsskriftabonnement og ca. 11.000 elektroniske tidsskrifter for fakultetsbibliotekene. Ca. 50% av de trykte tidsskriftene er pliktavleverte tidsskrifter fra Nasjonalbiblioteket. Universitetsbiblioteket har ifølge loven rett til å motta ett eksemplar av alle tidsskrifter utgitt i Norge.

Tilvekstavdelingen er en felles tjeneste for fakultetsbibliotekene. For tiden går størsteparten av litteraturbudsjettet til tidsskrifter og referansedatabaser.       

Forslag til abonnement av nye tidsskrifter kan sendes til fakultetsbibliotekaren på de respektive fakultetsbibliotekene

E-post: tidsskrift@ub.uib.no