diplomLogo

Diplomsamlingen

Elektronisk samling av diplomer og dokumenter med katalogtekst, bilder og avskrifter

1578, 22. juni Arreskov, Sallinge, Fyn, Danmark grunnbrev

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

UBB-1578-06-22_1aUBB-1578-06-22_1b

Sammendrag

Avskrift fra begynnelsen av 1700-tallet. "Obige Copia concordiret in allen cum Originali attestor/ C W Hoeltich, secretarius".

Erik Rosenkrantz sin enke Heilwig Hardenberg sitt grunnbrev på Steinkjelleren ved Nordre Gullsko .

Fysisk beskrivelse

Avskrift på papir.

Beslektet materiale

Avskrevet sammen med Erik Rosenkrantz' grunnbrev på samme gård, av 10. juli 1568 , og innlagt under denne dato.

Bibliografi

Trykt i Chr. Koren-Wiberg: "Det Hansatiske Museums manuskriptssamling," Bergen 1926, s. 40. Jfr. Yngvar Nielsen: "Vedtægter og Dokumenter fra det Hanseatiske Kontor i Bergen," Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7, s. 33.

Kontrollerte emneord

Personnavn

Erik Rosenkrantz , Heilwig Hardenberg

Stedsnavn av betydning

Steinkjelleren Nordre Gullsko Arreskov

Emner av betydning

grunnbrev grunn