diplomLogo

Diplomsamlingen

Elektronisk samling av diplomer og dokumenter med katalogtekst, bilder og avskrifter

1583, 16. januar Bergen grunnbrev

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

UBB-1583-01-16_1aUBB-1583-01-16_1bUBB-1583-01-16_segl

transkripsjon

Sammendrag

På diplomets bakside er skrevet: dat. Bergen 26. jan. 1669 og undertegnet av Ambros. Hardenbeck , at grunnen nå bare er 55 alen lang. Grunnleien er en slett daler.

Susanna Leinersdatter , enke etter Doktor Jens Schielderup , selger og skjøter en grunn kalt Gassegrunn til Dominicus Friis . Grunnen, hvor husene hadde nedbrent i 1582, er 81 alen lang og 14 alen bred. Grunnleien betales med halv-sjuende gylden til Bergen Kapitels forstander.

Fysisk beskrivelse

Pergament , 1 av 2 segl vedhenger . Dokumentet er i god stand.

Bibliografi

Utrykt (1967)

Elektronisk bilde

Fotografert 2005 av Morten Heiselberg, UBB Billedsamlingen.

Elektronisk transkripsjon

Transkripsjon og elektronisk inntasting 2005-03-07 av Ingrid Cutler.

Kontrollerte emneord

Personnavn

Ambros. Hardenbeck , Susanna Leinersdatter , Jens Schielderup , Dominicus Friis , Mester Jørgen , Daniel Schieldrup , Geill Teisdatter , Oluff Siurdssenn , Anna Dirichs , Pether Arentssen

Stedsnavn av betydning

Gassegrunn Dominicus Friis ildhusgrunn

Emner av betydning

eiendomshandel salg ; (grunn) skjøte ; (grunn) grunn hus brann grunnleie ildhus doktor kapittel ; (Bergen) forstander