diplomLogo

Diplomsamlingen

Elektronisk samling av diplomer og dokumenter med katalogtekst, bilder og avskrifter

1649, 27. februar Hordaland, Fusa, Skjørsand kunngjøring ; (pantsetting)

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

Senere påskrifter av 17. november 1649 og 25. juni 1653.

Willem Michelssen på Skjelbreid i Os prestegjeld og Strandvik skipreide, kunngjør, at han pansatte hos Johan Anderssen på Ænes i Strandebarm skipreide (nå Kvinnherrad) sin rette odelsjordpart i gården Tveit på Revnestrand i Strandvik sogn da han for to år siden lånte 48 riksdaler av ham. Lensmann Hans Gjøn, Ole Nordtveit, Torben Vinnes, Peder Håvik og Peder Ballseim og Anders Balleseim har på anmodning forseglet brevet.

Fysisk beskrivelse

Papir. 1 bumerke og 6 påtrykte segl.

Kontrollerte emneord

Personnavn

Willem Michelssen på Skjelbreid, Johan Anderssen på Ænes, Hans Gjøn, Ole Nordtveit, Torben Vinnes, Peder Håvik, Peder Ballseim, Anders Balleseim

Stedsnavn av betydning

Tveit Skjørsand Skjelbereid Gjøn Nordtveit Vinnes Håvik Ballersheim 2

Emner av betydning

kunngjøring pantsetting odelsjord jord odel gård lån lensmann