Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for humaniora
 
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Fagreferentar ved
Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora

Pål Bakka Sammenlignende politikk, Sosiologi, Administrasjon og organisasjonsvitenskap
Jan Olav Gatland
I permisjon til sep.09
Nordisk,  Fransk,  Kunsthistorie,  Teatervitskap,  Film
Egil Hamre Sosialøkonomi, Sosiologi
Hanne  M. Johansen
 
Historie,  Kvinne- og kjønnsforsking
Tom Johnsen Sosialantropologi, Geografi, Sosiologi
Solveig Kavli
 
Religionsvitskap,  Musikk,  Spansk litt.,  Italiensk litt.
 
Ane Landøy
 
Lokalhistorie, Klassisk
Pernille Rise Lothe Informasjonsvitenskap, Medievitenskap
Mari Osen
(Vikar)
Humanistisk informatikk, Lingvistikk og Arabisk
Ellen Solvik

 
Russisk,  Slavistikk,  Litteraturvitskap, Filosofi, Fransk språk, Tysk språk,  Arabisk litt., Japansk,  Kinesisk
Maria-Carme Torras
I permisjon til des.09
Lingvistikk,  Engelsk språk,  Spansk språk,  Italiensk språk, Humanistisk informatikk,  Arabisk språk
Erik Tønnesen
(Vikar)
Nordisk,  Fransk,  Kunsthistorie,  Teatervitskap,  Film
Alex Unhjem
(Vikar)
Engelsk språk, Italiensk språk og Spansk språk
Astrid Utne

 
Arkeologi,  Engelsk litt.,  Tysk litt., Kulturvitskap,  Museumsfag,  Bibliotekfag