English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Fagsider


Geofag

Søkemidler i
  Geofag
  Marine fag
  Miljøfag
  Alle mat-nat fag

Litteratur
  Oppslagsverk trykt | elektronisk
  Bøker trykt | elektronisk | flere ebøker
  Tidsskrifter
   Sjekk trykt beholdning
   Finn e-tidsskrift
   Lenk referanse
Kart, atlas


Avhandlinger og publikasjonsarkiv
BORA, FRIDA etc.

  Fagreferent
Susanne Mikki
55 58 48 18
susanne.mikki@ub.uib.no

Kurs og søkehjelp
  Kurs, veiledninger, brosjyrer

Aktuelt
  Nytt fra realfagbiblioteket
  Bøker 2008 | 2009
  Impact factor

Institusjoner, enheter
  Fakultetsbiblioteket (UBBRB)
  Geofysisk institutt
  Institutt for geovitenskap