English

 

 

 

Ny nettside:

uib.no/ub

 

 
 
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Fagsider


Kjemi

 

Søkemidler
Databaser
Søking etter patenter
BIBSYS emneportal

Litteratur
Oppslagsverk
  For kjemikere | elektronisk | trykt
  Generelle | elektronisk

Bøker
  Bøker i kjemi ved UBB
  E-bøker

Tidsskrifter og artikler
 
Elektroniske tidsskrifter
  Referanseoppslag

Avhandlinger og publikasjonsarkiv
BORA, FRIDA etc.
 

  Fagreferent
Ingunn Rødland
55 58 48 15
ingunn.rodland@ub.uib.no

Kurs og søkehjelp
Kurs, veiledninger, brosjyrer
Brukerveiledning i EndNote

Nyheter
Ullmann's encyclopedia online
Meldinger fra biblioteket
file:///O:/1 JOBBDOKUMENTER/Undervisning/EndNote/Artikkelutkast fra Lygre- eks.dokument.mht

Institusjoner
Fakultetsbiblioteket
Kjemisk institutt
Norsk Kjemisk Selskap
 NKS - Bergen avdeling
Andre kjemiinstitusjoner

Kom med innkjøpsforslag
Bestill en bibliotekar