UB Bergen : Fagsider : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap
 
 

 

 

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Nett-tekster i folkeretten

samling av lenker til folkerettslige dokumenter
med utgangspunkt i Fleischers lærebok i folkerett

ved Halvor Kongshavn
[Oppr publ juli 2001; sist gjennomgått mai 2007]


Introduksjon
Mellomstatlige organisasjoner (IGOs)
Historisk materiale
Traktater
Domstols- og voldgiftsavgjørelser
Resolusjoner ol.

Takk til...
Alle lenker sist gjennomgått mv 09.05.07
Sist oppdatert 17.02.15