English UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Bibliotek for juridiske fag

Rettsvitenskap. Juridiske databaser


Ny nettside:

uib.no/ub

Elektroniske jus-ressurser, delvis kun UiB

Sentrale norske ressurser
Lovdata: kilder i fulltekst (kun UiB)
Gyldendal Rettsdata: kilder i fulltekst (kun UiB)
Juridisk nettviser: portalen til jus på web

Elektroniske tidsskrift og bøker, kun UiB
E-tidsskrift i Bibliotekportalen
Norske juridiske e-tidsskift
Utenlandske juridiske e-tidsskrift
E-bøker i Bibliotekportalen

Faglig søk, juridiske emner
EU i - Europainformasjon
Bibliotekets nettveiledninger | Nettbibliografier
Litteratursøking jus | BibJure: juridisk bibliografi

Skriving og studier
Undervisning og brukeropplæring
Om skriving og om litteraturlister
Studentsider
Tilgang til databaser utenfra campus

Fagreferenter
Bibliotek for juridiske fag

Kirsti Lothe Jacobsen
   jus
   Tel 555 89526
   kirsti.jacobsen@ub.uib.no

[ledig]
   jus
   Tel

Jørn W. Ruud
   eu/eøs, offentlige dokumenter,
   rettshistorie
   Tel 555 89528
   jorn.ruud@ub.uib.no