Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
mai 2008

1     2007: year of assessment
      2007: year of assessment : issues and prospects at the closing of the first
        international courts = 2007, l'année des bilans / [editor: Thierry
        Cruvellier]. - Paris : Justice Memo, 2008. - 119, 119 s. (International
        Justice Tribune series ; no. 2)
           ISBN 978-2-9529221-1-1 (h.)

      DOKID: 08d010870   Oppstilling: UBBJUR L 1209.5 ICC

2     Behandling som straff (Vol. 51 av: Verdandi-debatt
      Behandling som straff : 23 debattinlägg om nordisk kriminalpolitik / under
        red. av Hans Nestius. - [Stockholm] : Prisma/Föreningen Verdandi, 1969. -
        207 s. - (Verdandi-debatt ; 51)

      DOKID: 08d011250   Oppstilling: UBBJUR L 927 Beh

3     Bernitz, Ulf: Europarättens grunder
      Bernitz, Ulf
        Europarättens grunder. - 3. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2007. -
      XVI, 424 s.
         ISBN 978-91-39-20414-5 (h.)

      DOKID: 07d015363   Oppstilling: UBBJUR L 1186.3 Ber

4     Bing, Jon: Ansvar for ytringer på nett
      Bing, Jon, 1944-
        Ansvar for ytringer på nett : særlig om formidlerens ansvar. - Oslo :
      Universitetsforlaget, c2008. - 267 s.
         ISBN 978-82-15-01279-7 (ib.)

      DOKID: 08d011363   Oppstilling: UBBJUR L 711 Bin

5     Bonfield, Lloyd: American law and the American legal system
      Bonfield, Lloyd
        American law and the American legal system : in a nutshell. - St. Paul,
      Minn. : Thomson/West, c2006. - XXI, 370 s. (Nutshell series)
         ISBN 978-0-314-15016-5 (h.), 0-314-15016-1 (h.)

      DOKID: 07d022258   Oppstilling: UBBJUR Pensum Bon
      DOKID: 07d022257   Oppstilling: UBBJUR Pensum Bon

6     Bråfelt, Camilla: Fleksibilitet i certepartiforhold
      Bråfelt, Camilla, 1976-
        Fleksibilitet i certepartiforhold. - [Oslo] : Unipub, 2008. - 389 s.
         ISBN 978-82-7477-348-6 (h.) : Nkr 448.00

      DOKID: 08d011927   Oppstilling: UBBJUR L 510 Brå

7     Christensen, Dag Arne: Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning
      Christensen, Dag Arne
        Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning : en empirisk analyse av
      ordførervalgene i 48 norske kommuner i 2007. - Bergen : Stein Rokkan senter
      for flerfaglige samfunnstudier, 2008. - IX, 88 s. - (Rapport /
      Rokkansenteret ; 2, 2008)
         ISBN 978-82-8095-054-3 (h.), 82-8095-054-0 (h.)

      DOKID: 08d011851   Oppstilling: UBBJUR L 738 Chr

8     Competition law and policy (Vol. 3 av: Toth, A. G.: The Oxford encyclopaedia of European Community
      Toth, A. G. The Oxford encyclopaedia of European Community law. - Oxford :
      Clarendon, 1990-    . - b.
        3: Competition law and policy. 2008. - CXXXVII, 832 s.
             ISBN 0-19-825704-x (ib.), 978-0-19-825704-2 (ib.)

      DOKID: 08d010794   Oppstilling: UBBJUR L 1186.12 Tot/3

9     Cottier, Thomas: The challenge of WTO law
      Cottier, Thomas
        The challenge of WTO law : collected essays. - London : Cameron May, 2007. -
      615 s.
         ISBN 1-905017-36-7 (ib.), 978-1-905017-36-2 (ib.)

      DOKID: 08d001006   Oppstilling: UBBJUR L 488 Cot

10    Danmark : Ferieloven
      Danmark [Ferieloven (2000)] Ferieloven. - 2. udg. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2008. - 438 s.
         ISBN 978-87-574-1116-4 (ib.)

      DOKID: 07d007115   Oppstilling: UBBJUR L 404 Web

11    EU och den globala klimatfrågan (Vol. 2008 av: Europaperspektiv ...
      EU och den globala klimatfrågan / Per Cramér, Sverker Gustavsson & Lars
        Oxelheim (redaktörer). - [Stockholm] : Santérus, 2008. - 279 s. -
        (Europaperspektiv ; 2008)
           ISBN 978-91-7359-014-3 (ib.)

      DOKID: 08d011838   Oppstilling: UBBJUR L 1202 EU

12    EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret
      EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret / Pernille Wegner Jessen [og]
        Michael Steinicke (red.). - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
        2008. - 182 s.
           ISBN 978-87-574-1740-1 (h.)

      DOKID: 07d024467   Oppstilling: UBBJUR L 564 EU

13    Fenger, Niels: Introduktion til fællesskabsrettens påvirkning af dansk fo
      Fenger, Niels Introduktion til fællesskabsrettens påvirkning af dansk
      forvaltningsret. - 4. udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2008. - VI, 66 s.
         ISBN 978-87-574-1848-4 (h.)

      DOKID: 08d010589   Oppstilling: UBBJUR L 750 Fen

14    Festskrift til Jørn Vestergaard
      Festskrift til Jørn Vestergaard / redigeret af Trine Baumbach, Henrik Dam og
        Gorm Toftegaard Nielsen. - København : Jurist- og økonomforbundets Forl.,
        2008. - 536 s.
           ISBN 978-87-574-1586-5 (h.)

      DOKID: 08d010588   Oppstilling: UBBJUR L 19 Ves

15    Fuchs, Georg: Andarna i fängelset
      Fuchs, Georg
        Andarna i fängelset : minnen av cellfången n:r 2911 : nedskrivna i
      tukthuset. - Stockholm : Skoglund, 1932. - 338 s.

      DOKID: 08d011255   Oppstilling: UBBJUR L 1113 Fuc

16    Greve, Vagn: Bånd på hånd og mund
      Greve, Vagn
        Bånd på hånd og mund : strafforfølgelse eller ytringsfrihed. - København :
      Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. - 158 s.
         ISBN 978-87-574-1801-9 (h.)

      DOKID: 08d010590   Oppstilling: UBBJUR L 711 Gre

17    Gundersen, Fridtjof Frank: Hovedlinjer i forvaltningsretten
      Gundersen, Fridtjof Frank, 1934-
        Hovedlinjer i forvaltningsretten. - 6. utg. - Sandvika : Fridtjof Frank
      Gundersen, 2008. - 111 s.
         ISBN 978-82-90961-24-9 (h.)

      DOKID: 08d010818   Oppstilling: UBBJUR L 729 Gun

18    Hammerlin, Yngve: Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 2006
      Hammerlin, Yngve, 1947-
        Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 2006 : rapporten gir et
      samlet statistisk bilde av volden mot tilsatte for årene 2004, 2005 og 2006. -
      Oslo : Kriminalomsorgens utdanningssenter, 2008. - 57, 10 s. - (KRUS
      rapporter ; 3/2008)
         ISBN 978-82-91910-82-6 (h.)

      DOKID: 08d010792   Oppstilling: UBBJUR L 411 Ham

19    Haugen, Aasmund: Oss menneskeforaktere imellom
      Haugen, Aasmund
        Oss menneskeforaktere imellom : [en eks-politimann synger ut]. - [Ny utg.].
      - Oslo : Oktober, 1982. - 130 s. (Albatross-bøkene ; 1)
         ISBN 82-7094-309-6

      DOKID: 08d011253   Oppstilling: UBBJUR L 827 Hau

20    Hedeby, Berit: I de fördömdas värld
      Hedeby, Berit
        I de fördömdas värld : rapport från kvinnofängelset. - [Göteborg] :
      Zinderman, 1982. - 222 s.
         ISBN 91-528-0376-7

      DOKID: 08d011357   Oppstilling: UBBJUR L 1113 Hed

21    Howse, Robert: The WTO System
      Howse, Robert
        The WTO System : law, politics & legitimacy. - London : Cameron May, 2007. -
      314 s.
         ISBN 1-905017-27-8 (ib.), 978-1-905017-27-0 (ib.)

      DOKID: 08d001004   Oppstilling: UBBJUR L 488 How

22    Ikke kun straf
      Ikke kun straf : festskrift til Vagn Greve / Thomas Elholm ... [et al.]. -
        København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. - 666 s.
           ISBN 978-87-574-1693-0 (ib.)

      DOKID: 08d010587   Oppstilling: UBBJUR L 19 Gre

23    Internasjonale regnskapsstandarder
      Internasjonale regnskapsstandarder : en presentasjon av IFRS / [Den norske
        revisorforening]. - 3. utg. - Oslo : DnR forl., 2008. - 210 s.
           ISBN 978-82-7082-249-2 (h.)

      DOKID: 08d010889   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 Int

24    Irgens-Jensen, Harald: Kursmateriale i kjøps- og avtalerett
      Irgens-Jensen, Harald, 1973-
        Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. - [Ny utg.]. - [Oslo] : Institutt
      for privatrett, Universitetet i Oslo : Privatrettsfondet - Fondet til fremme
      av forskning på privatrettens område, 2007. - 156 s. - (Stensilserie /
      Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Serie B ; nr 39)
         ISBN 978-82-7236-183-8 (h.)

      DOKID: 08d011417   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/39

25    Johnsen, Berit: Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
      Johnsen, Berit Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) : oppstarten av
      teamene og sentrene 2006. - Oslo : Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS,
      2007. - 133 s. - (KRUS dokumentasjon & debatt ; nr. 2/2007)Finnes også som:
      080553931
         ISBN 978-82-91910-71-0 (h.)

      DOKID: 08d010791   Oppstilling: UBBJUR L 17 KRU/2007:2

26    Jordabalken
      Jordabalken : en kommentar till JB och  anslutande författningar / Lars K.
        Beckman ... [et al.]. - Stockholm : Norstedts juridik, 2007. - 769 s.
           ISBN 978-91-39-01218-4 (h.)

      DOKID: 07d004708   Oppstilling: UBBJUR L 197 Jor

27    Juss-buss : Juss-buss 1971-1981
      Juss-buss
        Juss-buss 1971-1981. - Oslo : Juss-buss, c1981. - 80 s.

      DOKID: 08d011123   Oppstilling: UBBJUR L 19 Jus

28    Keiserud, Jørgen: Transport og kortsiktig salg av gass i Nederland
      Keiserud, Jørgen
        Transport og kortsiktig salg av gass i Nederland : nettoperatørens
      tilrettelegging. - Oslo : Nordisk institutt for sjørett, 2007. - V, 140 s. -
      (Marius ; nr. 358)

      DOKID: 08d011443   Oppstilling: UBBJUR L 17 Mar/358

29    Kågerman, Pontus: Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden
      Kågerman, Pontus
        Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden. - Stockholm : Norstedts,
      2008. - 571 s.
         ISBN 978-91-39-10657-9 (h.)

      DOKID: 08d004028   Oppstilling: UBBJUR L 766 Kåg

30    Lervåg, Jon Vegard: Miljørettsleg handlingsrom innanfor konsesjonssystemet for
      Lervåg, Jon Vegard
        Miljørettsleg handlingsrom innanfor konsesjonssystemet for norsk
      petroleumsverksemd : tilhøvet mellom utvinningsløyvet, godkjenninga av PUD
      og forureiningskonsesjonen. - Oslo : Nordisk institutt for sjørett, 2008. -
      V, 148 s. - (Marius ; nr. 363)

      DOKID: 08d011849   Oppstilling: UBBJUR L 17 Mar/363

31    Let's explore Europe
      Let's explore Europe / European Commission, Directorate-General for Press
        and Communication. - Luxembourg : Office for Official Publications of the
        European Communities, 2008. - 44 s.
           ISBN 978-92-79-06757-0 (h.)

      DOKID: 08d011941   Oppstilling: UBBJUR L 1186.3 Let

32    Levander, Hans: Brottsling och bödel
      Levander, Hans
        Brottsling och bödel. - [Stockholm] : Gidlund, 1975. - 279 s. (Ur
      samhällsdjupen i forna tider)
         ISBN 91-7021-101-9 (h.)

      DOKID: 08d011352   Oppstilling: UBBJUR L 852 Lev

33    Lunell, Erika: Okonventionella varumärken
      Lunell, Erika
        Okonventionella varumärken : form, färg, doft, ljud. - Stockholm :
      Norstedts juridik, 2007. - 329 s.
         ISBN 978-91-39-01229-0 (h.)

      DOKID: 07d004763   Oppstilling: UBBJUR L 562 Lun

34    Maltais, Aaron: Global warming and our natural duties of justice
      Maltais, Aaron
        Global warming and our natural duties of justice : a cosmopolitan
      political conception of justice. - Uppsala : Uppsala universitet, 2008. -
      234 s. - (Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala ; 172)
         ISBN 978-91-554-7184-2 (h.)

      DOKID: 08d011614   Oppstilling: UBBJUR L 1202 Mal

35    Med barnet i fokus (Vol. 2008:9 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)
      Med barnet i fokus : en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar,
      bosted og samvær : utredning fra utvalget oppnevnt av Regjering en ved
      kgl.res. 18. januar 2007 avgitt til Barne- og likestillingsdepartementet
      29. april 2008. - Oslo : Departementenes servicesenter,
      Informasjonsforvaltning, 2008. - 127 s. - (Norges offentlige utredninger ;
      NOU 2008:9)Finnes også som: 080753787
         ISBN 978-82-583-0967-0 (h.)

      DOKID: 08d011574   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d011575   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

36    Michalsen, Dag: Europeisk privatrettshistorie - 6 artikler
      Michalsen, Dag, 1957-
        Europeisk privatrettshistorie - 6 artikler : JUR3000 - 3. avdeling,
      masterstudiet i rettsvitenskap : kompendium, rettshistorie. - [Oslo] :
      Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo : Privatrettsfondet - Fondet
      til fremme av forskning på privatrettens område, 2005. - 108 s. -
      (Stensilserie / Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Serie B ;
      nr 32)
         ISBN 82-7236-175-2 (h.)

      DOKID: 08d011413   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/32

37    Nordisk kontaktseminar mellem kriminologien og politiet : Nordisk kontaktseminar mellem kriminolo
      Nordisk kontaktseminar mellem kriminologien og politiet (1980 : Næstved)
      Nordisk kontaktseminar mellem kriminologien pg politiet, 12.-15. maj 1980,
      Næstved, Danmark. - Oslo : Nordisk samarbeidsråd for kriminologi, [1981]. -
      266 s.

      DOKID: 08d011358   Oppstilling: UBBJUR L 813 Nor

38    Norge : Forsikringsavtaleloven
      Norge
        [Forsikringsavtaleloven (1989)] Forsikringsavtaleloven : med kommentarer. -
      2. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 749 s.
         ISBN 978-82-05-36305-2 (ib.) : Nkr 860.00

      DOKID: 08d011362   Oppstilling: UBBJUR L 14.11 Bry
      DOKID: 08d011277   Oppstilling: UBBJUR L 458 Bry

39    Norge : Vegtrafikklovgivningen 2008
      Norge [Vegtrafikkloven (1965)] Vegtrafikklovgivningen 2008 : vegtrafikkloven
      med trafikkregler og forskrifter : ajourført pr. 1. mars 2008. - 48. utg. -
      Oslo : Cappelen akademisk forl., 2008. - 418 s.
         ISBN 978-82-02-28277-6 (h.) : Nkr 389.00

      DOKID: 08d011361   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Veg

40    Norsk digitalt bibliotek Arbeidsgruppa for digitalisering : Cultural heritage for all
      Norsk digitalt bibliotek (program). Arbeidsgruppa for digitalisering
        Cultural heritage for all : on digitisation in the archive, library and
      museum sector : a report. - Oslo : ABM-utvikling, 2006. - 69 s. -
      (ABM-skrift ; #32)
         ISBN 82-8105-040-3 (h.)

      DOKID: 08d011835   Oppstilling: UBBJUR L 755 Nor

41    Olsson, Staffan: Sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans inom L
      Olsson, Staffan
        Sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans inom LSS : om regler
      till gagn för brukare och för barn i riskzonen. - Lund : Studentlitteratur,
      2008. - 105 s.
         ISBN 978-91-44-05022-5 (h.)

      DOKID: 08d010299   Oppstilling: UBBJUR L 779 Ols

42    Paz-Fuchs, Amir: Welfare to work
      Paz-Fuchs, Amir
        Welfare to work : conditional rights in social policy. - Oxford : Oxford
      University Press, 2008. - XX, 226 s. (Oxford monographs on labour law)
         ISBN 978-0-19-923741-8 (ib.)

      DOKID: 08d010301   Oppstilling: UBBJUR L 413.1 Paz

43    Pepinsky, Harold E.: Myths that cause crime
      Pepinsky, Harold E.
        Myths that cause crime. - 2nd ed. - Cabin John, Md. : Seven Locks Press,
      1985. - XIII, 186 s.
         ISBN 0-932020-35-6 (ib.), 0-932020-38-0

      DOKID: 08d011270   Oppstilling: UBBJUR L 934 Pep

44    Petersson, Birgit: Den farliga underklassen
      Petersson, Birgit, 1935-
        "Den farliga underklassen" : studier i fattigdom och brottslighet i
      1800-talets Sverige. - Umeå, 1983. - 308 s. - (Umeå studies in the
      humanities ; 53)
         ISBN 91-7174-133-x

      DOKID: 08d011915   Oppstilling: UBBJUR L 930 Pet

45    Prosjektoppgaven for 3. avdeling (Vol. 33 av: Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for
      Prosjektoppgaven for 3. avdeling : masterstudiet i rettsvitenskap / red.:
        Geir Woxholth. - [Oslo] : Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo :
        Privatrettsfondet - Fondet til fremme av forskning på privatrettens
        område, 2005. - 72 s. - (Stensilserie / Institutt for privatrett,
        Universitetet i Oslo. Serie B ; nr 33)
           ISBN 82-7236-176-0 (h.)

      DOKID: 08d011414   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/33

46    Reguleringen af konkurrence i EU
      Reguleringen af konkurrence i EU / Bent Iversen ... [et al.]. - 2. udg. -
      København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. - 791 s.
         ISBN 978-87-574-1555-1 (h.)

      DOKID: 07d024465   Oppstilling: UBBJUR L 564 Reg

47    Rognstad, Ole-Andreas: Studiemateriale i opphavsrett
      Rognstad, Ole-Andreas, 1962-
        Studiemateriale i opphavsrett. - Oslo : Institutt for privatrett,
      Universitetet i Oslo : Fondet til fremme av forskning på privatrettens
      område, 2004. - 128, 17 s. - (Stensilserie / Institutt for privatrett,
      Universitetet i Oslo. Serie B ; 28)
         ISBN 82-7236-166-3 (h.)

      DOKID: 08d011409   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/28

48    Samverkan mot bidragsbedragägerier (Vol. 2008:6 av: BRÅ-rapport
      Samverkan mot bidragsbedragägerier : exemplet Västmanland och Skåne /
        [författare: Mattis Fristrom ... [et al.]]. - Stockholm : Fritzes, 2008. -
        94 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:6)
           ISBN 978-91-85664-92-4 (h.)

      DOKID: 08d011447   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:6

49    Schovsbo, Jens: Immaterialret
      Schovsbo, Jens
        Immaterialret : ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret,
      varemærkeret. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, c2008. - 565
      s.
         ISBN 978-87-574-1418-9 (h.)

      DOKID: 08d010592   Oppstilling: UBBJUR L 533 Sch

50    Seip, Åsmund Arup: Lederlønn i kommunal sektor
      Seip, Åsmund Arup, 1960-
        Lederlønn i kommunal sektor : praksis og erfaringer fra
      lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3. - Oslo : Fafo,
      c2008. - 90 s. - (Fafo-rapport ; 2008:08)
         ISBN 978-82-7422-617-3 (h.)

      DOKID: 08d011617   Oppstilling: UBBJUR L 403 Sei

51    Solvang, Trond: Forsinkelse i havn
      Solvang, Trond, 1960-
        Forsinkelse i havn : risikofordeling ved reisebefraktning. - Oslo : Trond
      Solvang, [2008]. - XI, 495, XII s.

      DOKID: 08d011973   Oppstilling: UBBJUR L 510 Sok

52    Stortinget : Stortingets forretningsorden, Grunnloven og ansvarlighetsl
      Stortinget Stortingets forretningsorden, Grunnloven og ansvarlighetsloven :
      ajourført pr. ... - Bokmål[utg.]. - Oslo : Stortingets administrasjon, Det
      konstitusjonelle kontor.Fortsettelse av: 061772259, 2006

      DOKID: 08d006554   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Sto 2007-    .

53    Strömbäck, Erland: Skadestånd i skola och privatliv
      Strömbäck, Erland
        Skadestånd i skola och privatliv. - Stockholm : Norstedts, 2007. - 149 s.
         ISBN 978-91-39-10887-0 (h.)

      DOKID: 07d015288   Oppstilling: UBBJUR L 378 Str

54    Sundell, Jan-Olof: Svensk fastighetsrättshistoria
      Sundell, Jan-Olof
        Svensk fastighetsrättshistoria. - Stockholm : Iustus, c2007. - 118 s.
         ISBN 978-91-7678-678-9 (h.)

      DOKID: 08d010439   Oppstilling: UBBJUR L 204 Sun

55    Sverige Socialberedningen : Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten
      Sverige. Socialberedningen
        Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten : betänkande. - Stockholm : Liber,
      1984. - 548 s. - (Statens offentliga utredningar ; 1984:64)
         ISBN 91-38-08441-4

      DOKID: 08d011249   Oppstilling: UBBJUR L 784 Sve

56    Det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene : Om grunnlaget for inntektsopp
      Det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Om grunnlaget for
      inntektsoppgjørene 2008. - Oslo : Departementenes servicesenter,
      Informasjonsforvaltning, 2008. - 135 s. - (Norges offentlige utredninger ;
      2008:10)Finnes også som: 080769241
         ISBN 978-82-583-0969-4 (h.)

      DOKID: 08d011572   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d011571   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

57    Traktat- og direktivsamling i opphavsrett (Vol. 34 av: Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institu
      Traktat- og direktivsamling i opphavsrett / [samlet av] Hallvard Sandvold. -
        [Oslo] : Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo :
        Privatrettsfondet - Fondet til fremme av forskning på privatrettens
        område, 2005. - 217 s. - (Stensilserie / Institutt for privatrett,
        Universitetet i Oslo. Serie B ; nr 34)
           ISBN 82-7236-177-9 (h.)

      DOKID: 08d011415   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/34

58    Voskuil, Annan Astrid: The Indigenous Peoples Convention
      Voskuil, Annan Astrid
        The Indigenous Peoples Convention : perspectives offered by its article
      12(1). - [Oslo] : Faculty of Law, University of Oslo : Unipub, 2008. -
      XVIII, 396, XLIX s. - (Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske
      fakultet ; no. 3)

      DOKID: 08d011391   Oppstilling: UBBJUR L 1163 Vos

59    Ward, Ezekiel: Collaboration in liner shipping under article 81 Ec
      Ward, Ezekiel
        Collaboration in liner shipping under article 81 Ec : agreements between
      liner shipping undertakings following the repeal of regulation 4056/86. -
      Oslo : Scandinavian Institute of Maritime Law, 2008. - III, 92 s. - (Marius ;
      nr. 364)

      DOKID: 08d011444   Oppstilling: UBBJUR L 17 Mar/364
 

strek