Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
januar 2009

   Poster uten verdi på MARC-felt 087 på ditt bibliotek:


1     (1-17 kap.) (Vol. 1 av: Walin, Gösta: Kommentar till Ärvdabalken
      Walin, Gösta
        Kommentar till Ärvdabalken. - 6. rev. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2008-    . - b. (Norstedts blå bibliotek)
        1: (1-17 kap.) : arv och testamente. 2008. - 580 s.
             ISBN 978-91-39-01300-6 (h.)

      DOKID: 09d006063   Oppstilling: UBBJUR L 612 Wal/1

2     1687-1981 (Vol. 1 av: Norge : Norsk lovkommentar
      Norge [Lover, etc.] Norsk lovkommentar. - [6. utg.]. - Oslo : Gyldendal,
      2008. - 3 b. (4470 s.).
         ISBN 978-82-05-39016-4 (ib.) : Nkr 5500.00
        1: 1687-1981. 2008. - 1465 s.

      DOKID: 09d002123   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Nor/1

3     1982-1997 (Vol. 2 av: Norge : Norsk lovkommentar
      Norge [Lover, etc.] Norsk lovkommentar. - [6. utg.]. - Oslo : Gyldendal,
      2008. - 3 b. (4470 s.).
         ISBN 978-82-05-39016-4 (ib.) : Nkr 5500.00
        2: 1982-1997. 2008. - S. 1466-2884.

      DOKID: 09d002125   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Nor/2

4     1998-2008 (Vol. 3 av: Norge : Norsk lovkommentar
      Norge [Lover, etc.] Norsk lovkommentar. - [6. utg.]. - Oslo : Gyldendal,
      2008. - 3 b. (4470 s.).
         ISBN 978-82-05-39016-4 (ib.) : Nkr 5500.00
        3: 1998-2008. 2008. - S. 2885-4470.

      DOKID: 09d002126   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Nor/3

5     Alemu Aneme, Girmachew: A study of the African Union's right of intervention again
      Alemu Aneme, Girmachew, 1973-
        A study of the African Union's right of intervention against genocide,
      crimes against humanity and war crimes. - Oslo : Faculty of Law, University
      of Oslo, 2008. - 1 b. (flere pag.). - (Series of dissertations submitted to
      the Faculty of Law, University of Oslo ; no. 11)

      DOKID: 09d005995   Oppstilling: UBBJUR L 1213 Ale

6     Art & law
      Art & law / editors: Bert Demarsin ... [et al.]. - Brugge : die Keure, 2008. -
        615 s.
           ISBN 978-90-4860-083-0 (ib.)

      DOKID: 08d016706   Oppstilling: UBBJUR L 543 Art

7     Aspelin, Erland: Domarliv och dömda själar
      Aspelin, Erland
        Domarliv och dömda själar. - Stockholm : Jure, c2007. - 346 s.
         ISBN 978-91-7223-312-6 (h.)

      DOKID: 09d000368   Oppstilling: UBBJUR L 6 Asp

8     Backer, Inge Lorange: Barneloven
      Backer, Inge Lorange, 1946-
        Barneloven : kommentarutgave : lov 8. april 1981 nr.7 om barn og
      foreldre. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2008. - XXVII, 870 s.
         ISBN 978-82-15-00361-0 (ib.) : Nkr 699.00

      DOKID: 09d000721   Oppstilling: UBBJUR L 600 Bac

9     Bank, Helene: EPA
      Bank, Helene
        EPA : partnerskap eller nykolonialisme?. - Oslo : Nei til EU, 2009. - 64
      s. - (Vett ; nr. 1, januar 2009)

      DOKID: 09d006334   Oppstilling: UBBJUR L 488 Ban

10    Banklovkommisjonen : Nettbankbasert betalingsoverføring
      Banklovkommisjonen Nettbankbasert betalingsoverføring. - Oslo :
      Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 157 s. -
      (Norges offentlige utredninger ; NOU 2008:21)Finnes også som: 090028880
         ISBN 978-82-583-0995-3 (h.)

      DOKID: 09d000463   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

11    Banklovkommisjonen : Skadeforsikringsselskapenes virksomhet
      Banklovkommisjonen Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. - Oslo :
      Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 216 s. -
      (Norges offentlige utredninger ; NOU 2008:20)Finnes også som: 090028864
         ISBN 978-82-583-0993-9 (h.)

      DOKID: 09d000456   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 09d000459   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

12    Banklovkommisjonen : Nettbankbasert betalingsoverføring
      Banklovkommisjonen Nettbankbasert betalingsoverføring. - Oslo :
      Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 157 s. -
      (Norges offentlige utredninger ; NOU 2008:21)Finnes også som: 090028880
         ISBN 978-82-583-0995-3 (h.)

      DOKID: 09d000462   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

13    Biggs, John B.: Teaching for quality learning at university
      Biggs, John B. Teaching for quality learning at university : what the
      student does. - 3rd. ed. - Maidenhead : McGraw-Hill/Society for Research
      into Higher Education & Open University Press, 2007. - XVIII, 335 s. (SRHE
      and Open University Press imprints)Finnes også som: 090121317
         ISBN 0-335-22126-2 (h.), 978-0-335-22126-4 (h.), 978-0-335-22127-1 (ib.),
      0-335-221270 (ib.)

      DOKID: 08d125656   Oppstilling: UBBJUR L 11 Big

14    Cases and documents part 3 (Vol. 2 av: Sassòli, Marco: How does law protect in war?
      Sassòli, Marco
        How does law protect in war?. - 2nd, expanded and updated ed. - Geneva :
      International Committee of the Red Cross, 2006. - 2 b. (2473 s.).
        2: Cases and documents. part 3. 2006. - S. [517]-2473.

      DOKID: 09d000730   Oppstilling: UBBJUR L 1215 Sas/2

15    Danmark : Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
      Danmark
        [Forskelsbehandlingsloven (1996)] Lov om forbud mod forskelsbehandling på
      arbejdsmarkedet : med kommentarer. - København : Thomson, c2008. - 213 s.
         ISBN 978-87-619-1931-1 (ib.)

      DOKID: 08d013384   Oppstilling: UBBJUR L 413.2 Fre

16    Dybdahl, Lise: Europæisk patent
      Dybdahl, Lise
        Europæisk patent. - 3. udg. - København : Thomson, c2008. - 287 s.
         ISBN 978-87-619-2240-3 (h.)

      DOKID: 09d000243   Oppstilling: UBBJUR L 559 Dyb

17    Ebervall, Lena: Advokatetik i brottmål
      Ebervall, Lena
        Advokatetik i brottmål : en handbok. - Stockholm : Thomson, 2008. - 213 s.
         ISBN 978-91-7610-285-5 (ib.)

      DOKID: 09d000043   Oppstilling: UBBJUR L 974 Ebe

18    Englund, Cecilia: The organisation of human trafficking
      Englund, Cecilia
        The organisation of human trafficking : a study of criminal involvement in
      sexual exploitation in Sweden, Finland and Estonia. - Stockholm : BRÅ, 2008. -
      190 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:21)
         ISBN 978-91-86027-13-1 (h.)

      DOKID: 09d005903   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:21

19    The European Economic Area enlarged
      The European Economic Area enlarged / Peter-Christian Müller-Graff, Erling
        Selvig (eds.). - Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, c2006. - 126 s.
        (Deutsch-norwegisches Forum des Rechts ; Bd. 6)
           ISBN 3-8305-1194-9 (h.)

      DOKID: 08d127117   Oppstilling: UBBJUR L 1186.7 Eur

20    Eyben, Bo von: Juridisk ordbog
      Eyben, Bo von
        Juridisk ordbog. - 13. udg. - København : Thomson Reuters, c2008. - 415 s.
         ISBN 978-87-619-2256-4 (ib.)

      DOKID: 09d000244   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Eyb

21    Festskrift till Lars Heuman
      Festskrift till Lars Heuman / Jan Kleineman, Peter Westberg och Stephan
        Carlsson (red.). - Stockholm : Jure, 2008. - XV, 621 s.
           ISBN 978-91-7223-326-3 (ib.)

      DOKID: 09d000365   Oppstilling: UBBJUR L 19 Heu

22    Fiskefartøyet Westerns forlis 6. februar 1981 (Vol. 2008:19 av: Norges offentlige utredninger (t
      Fiskefartøyet "Western"s forlis 6. februar 1981 : rapport fra
      undersøkelseskommisjonen oppnevnt av Justis- og politidepartementet 8. mai
      2006 : avgitt 17. november 2008. - Oslo : Departementenes servicesenter,
      Informasjonsforvaltning, 2008. - 154 s. - (Norges offentlige utredninger ;
      NOU 2008:19)Finnes også som: 082810656

      DOKID: 09d000259   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

23    Fordham Competition Law Institute : International antitrust law & policy
      Fordham Competition Law Institute (33 : 2006 : New York)
        International antitrust law & policy : annual proceedings of the Fordham
      Competition Law Institute. - New York : Juris, 2007. - XXVI, 597 s.
         ISBN 978-1-57823-223-9 (ib.), 1-57823-223-6 (ib.)

      DOKID: 08d124965   Oppstilling: UBBJUR L 565 For

24    Forliksrådet
      Forliksrådet / Knut Rønning ... [et al.]. - 2. utg. - Bergen :
        Fagbokforlaget, 2008. - 327 s.
           ISBN 978-82-450-0684-1 (ib.) : Nkr 498.00

      DOKID: 09d000029   Oppstilling: UBBJUR L l021 For

25    Forsman, Malin: Sexuell människohandel
      Forsman, Malin
        Sexuell människohandel : en fråga om tillgång och efterfrågan. - Stockholm :
      BRÅ, 2008. - 102 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:24)
         ISBN 978-91-86027-17-9 (h.)

      DOKID: 09d005910   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:24

26    Giertsen, Johan: Gransking
      Giertsen, Johan, 1957-
        Gransking. - Bergen : Universitetsforl., 2008. - XIII, 270 s.
         ISBN 978-82-15-01234-6 (ib.) : Nkr 399.00

      DOKID: 09d005916   Oppstilling: UBBJUR L 745 Gie

27    Hagen, Ørnulf: Eierseksjonsloven
      Hagen, Ørnulf, 1930-
        Eierseksjonsloven. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2008. - 405 s.
         ISBN 978-82-15-01246-9 (ib.) : Nkr 599.00

      DOKID: 09d002177   Oppstilling: UBBJUR L 14.11 Hag

28    Holloway, Katy: Effectiveness of treatment in reducing drug-related crime
      Holloway, Katy
        Effectiveness of treatment in reducing drug-related crime : report
      prepared for The National Council for Crime Prevention, Sweden. - Stockholm :
      BRÅ, 2008. - 45 s.
         ISBN 978-91-86027-12-4 (h.)

      DOKID: 09d005798   Oppstilling: UBBJUR L 787 Hol

29    Integrating health and social care services for older pers (Vol. 31 av: Public policy and social w
      Integrating health and social care services for older persons : evidence
        from nine European contries / Jenny Billings, Kai Leichsenring (eds.). -
        Aldershot : Ashgate, c2005. - 345 s. - (Public policy and social welfare ;
        vol. 31)
           ISBN 0-7546-4473-1 (h.)

      DOKID: 09d002079   Oppstilling: UBBJUR L 779 Int

30    Intellectual property law and policy Volume 10
      Intellectual property law and policy. Volume 10 / edited by Hugh C. Hansen. -
        Oxford : Hart, 2008. - XXII, 1097 s.
           ISBN 978-1-84113-827-5 (ib.)

      DOKID: 08d016754   Oppstilling: UBBJUR L 534 Int

31    International handbook of public procurement
      International handbook of public procurement / edited by Khi V. Thai. - Boca
        Raton, Fla : CRC Press, 2009. - XXXI, 802 s.
           ISBN 978-1-4200-5457-6 (ib.)

      DOKID: 08d126676   Oppstilling: UBBJUR L 734 Int

32    Jacobsen, Frank Kiel: Giftmordersken i Fredrikshald
      Jacobsen, Frank Kiel, 1933- Giftmordersken i Fredrikshald : historien om
      Sophie Johannesdatter. - [Halden] : H. Andersen bok- og papirhandel, [2008]. -
      126 s.
         ISBN 978-82-91129-11-8(feil ISBN) (ib.)

      DOKID: 09d005958   Oppstilling: UBBJUR L 852.5 Jac

33    Johansen, Vegard: Children and distributive justice between generations
      Johansen, Vegard Children and distributive justice between generations : a
      comparison of 16 European countries. - Trondheim : Norwegian University of
      Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology
      Management, Department of Sociology and Political Science, 2009. - VI, 272
      s. - (Doctoral theses at NTNU ; 2009:10)Finnes også som: 090164504,
      978-82-471-1388-2
         ISBN 978-82-471-1387-5 (h.)

      DOKID: 09d005999   Oppstilling: UBBJUR L 776 Joh

34    Keil, Geert: Willensfreiheit
      Keil, Geert
        Willensfreiheit. - Berlin : Walter de Gruyter, c2007. - VI, 222 s.
      (Grundthemen Philosophie)
         ISBN 978-3-11-019561-3 (h.)

      DOKID: 08d125183   Oppstilling: UBBJUR L 30 Kei

35    Kirchner, Hildebert: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache
      Kirchner, Hildebert
        Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. - 6., völlig neu bearb. und erw.
      Aufl. - Berlin : De Gruyter Recht, c2008. - XI, 771 s.
         ISBN 978-3-89949-336-8 (ib.), 978-3-89949-335-1 (h.)

      DOKID: 07d037842   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Kir

36    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Kommentar zum deutschen Urheberrecht
      Kommentar zum deutschen Urheberrecht : unter Berücksichtigung des
      internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten
      der EU / begründet von Erich Schulze ; gemeinsam fortgeführt von
      Ernst-Joachim Mestmäcker, Erich Schulze. - München : Luchterhand, 1961-    . -
      b. (løsbl.).
         ISBN 3-472-60160-4
        B. 2: 1961-    . - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 09d000692   Oppstilling: UBBJUR L 524 Kom/2

37    [uten bindtittel] (Vol. 1:1 av: Kommentar zum deutschen Urheberrecht
      Kommentar zum deutschen Urheberrecht : unter Berücksichtigung des
      internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten
      der EU / begründet von Erich Schulze ; gemeinsam fortgeführt von
      Ernst-Joachim Mestmäcker, Erich Schulze. - München : Luchterhand, 1961-    . -
      b. (løsbl.).
         ISBN 3-472-60160-4
        B. 1:1: 1961-    . - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 75d716564   Oppstilling: UBBJUR L 524 Kom/1:1

38    [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Kommentar zum deutschen Urheberrecht
      Kommentar zum deutschen Urheberrecht : unter Berücksichtigung des
      internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten
      der EU / begründet von Erich Schulze ; gemeinsam fortgeführt von
      Ernst-Joachim Mestmäcker, Erich Schulze. - München : Luchterhand, 1961-    . -
      b. (løsbl.).
         ISBN 3-472-60160-4
        B. 3: 1961-    . - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 09d000693   Oppstilling: UBBJUR L 524 Kom/3

39    [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Kommentar zum deutschen Urheberrecht
      Kommentar zum deutschen Urheberrecht : unter Berücksichtigung des
      internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten
      der EU / begründet von Erich Schulze ; gemeinsam fortgeführt von
      Ernst-Joachim Mestmäcker, Erich Schulze. - München : Luchterhand, 1961-    . -
      b. (løsbl.).
         ISBN 3-472-60160-4
        B. 4: 1961-    . - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 09d000694   Oppstilling: UBBJUR L 524 Kom/4

40    [uten bindtittel] (Vol. 1:2 av: Kommentar zum deutschen Urheberrecht
      Kommentar zum deutschen Urheberrecht : unter Berücksichtigung des
      internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten
      der EU / begründet von Erich Schulze ; gemeinsam fortgeführt von
      Ernst-Joachim Mestmäcker, Erich Schulze. - München : Luchterhand, 1961-    . -
      b. (løsbl.).
         ISBN 3-472-60160-4
        B. 1:2: 1961-    . - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 75d716565   Oppstilling: UBBJUR L 524 Kom/1:2

41    KS : Hovedavtalen ...
      KS Hovedavtalen ... - Oslo : Kommuneforl.Fortsettelse av: 960258183, 2002/05

      DOKID: 08d001241   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 KS 2006/09-    .

42    Kvifte, Steinar Sars: Finansregnskap
      Kvifte, Steinar Sars, 1968-
        Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS. - Bergen : Fagbokforl., c2008.
      - 289 s.
         ISBN 978-82-450-0186-0 (h.) : Nkr 370.00

      DOKID: 09d000465   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 Kvi

43    Kvisberg, Torunn E.: Internasjonale barnefordelingssaker
      Kvisberg, Torunn E.
        Internasjonale barnefordelingssaker : internasjonal barnebortføring. -
      Oslo : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2009. - 526 s. -
      (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i
      Oslo ; no. 12)

      DOKID: 09d005996   Oppstilling: UBBJUR L 584 Kvi

44    Lagarna inom immaterialrätten
      Lagarna inom immaterialrätten : kommentarer till lagstiftning rörande
        upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m.
        som den lyder den 1 januari 2008 / Peter Adamsson ... [et al.]. -
        Stockholm : Nordtedts juridik, 2008. - 879 s. (Lagkommentarer och
        litteratur)
           ISBN 978-91-39-01246-7 (h.)

      DOKID: 08d126780   Oppstilling: UBBJUR L 524 Lag

45    Legal cultures and human rights
      Legal cultures and human rights : the challenge of diversity / edited by
        Kirsten Hastrup. - The Hague : Kluwer, 2001. - VII, 199 s.
           ISBN 90-411-1656-7 (ib.)

      DOKID: 08d124845   Oppstilling: UBBJUR L 1163 Leg

46    Leijonhufvud, Madeleine: Samtyckesutredningen
      Leijonhufvud, Madeleine
        Samtyckesutredningen : lagskydd för den sexuella integriteten. - Stockholm :
      Thomson, 2008. - 124 s.
         ISBN 978-91-7610-287-9 (h.)

      DOKID: 09d000044   Oppstilling: UBBJUR L 893 Lei

47    Levin, Marianne: Läkemedel & immaterialrätt m.m.
      Levin, Marianne Läkemedel & immaterialrätt m.m. - Stockholm : Jure, 2008. -
      276 s.
         ISBN 978-91-7223-311-9 (h.)

      DOKID: 09d000367   Oppstilling: UBBJUR L 559 Lev

48    Lødrup, Peter: Oversikt over arveretten
      Lødrup, Peter, 1932-
        Oversikt over arveretten. - 5. utg. - Oslo : Cappelen akademisk forl.,
      2009. - 124 s.
         ISBN 978-82-02-29477-9 (h.)

      DOKID: 09d005874   Oppstilling: UBBJUR L 621 Lød

49    Marklund, Fredrik: Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer
      Marklund, Fredrik
        Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer. - Stockholm :
      BRÅ, 2008. - 99 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:25)
         ISBN 978-91-86027-18-6 (h.)

      DOKID: 09d005936   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:25

50    Norge : Norsk lovkommentar
      Norge [Lover, etc.] Norsk lovkommentar. - [6. utg.]. - Oslo : Gyldendal,
      2008. - 3 b. (4470 s.).
         ISBN 978-82-05-39016-4 (ib.) : Nkr 5500.00

      DOKID: 09d002121   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Nor

51    Osa, Stian: Begunstigelsesinstituttet og forholdet til arvelovens plik
      Osa, Stian, 1980
        Begunstigelsesinstituttet og forholdet til arvelovens pliktdelsregler. -
      Årnes : Norsk forsikringsjuridisk forening, [2008]. - 36, 3 s. - (Norsk
      forsikringsjuridisk forenings publikasjoner ; nr. 86)

      DOKID: 09d005997   Oppstilling: UBBJUR L 17 Nor/86

52    Outline of international humanitarian law part 1 Possible teaching outlines. part 2 (Vol. 1 av: Sa
      Sassòli, Marco
        How does law protect in war?. - 2nd, expanded and updated ed. - Geneva :
      International Committee of the Red Cross, 2006. - 2 b. (2473 s.).
        1: Outline of international humanitarian law. part 1, Possible teaching
        outlines. part 2. 2006. - 509 s.

      DOKID: 09d000728   Oppstilling: UBBJUR L 1215 Sas/1

53    Personvernkommisjonen : Individ og integritet : personvern i det digitale samfunne
      Personvernkommisjonen Individ og integritet : personvern i det digitale
      samfunnet : utredning fra Personvernkommisjonen oppnevnt ved kongelig
      resolusjon 25. mai 2007 : avgitt til Fornyings- og
      administrasjonsdepartementet 13. januar 2009. - Oslo : Departementenes
      servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2009. - 296 s. - (Norges offentlige
      utredninger ; NOU 2009:1)Finnes også som: 090139798
         ISBN 978-82-583-0997-7 (h.)

      DOKID: 09d005869   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 09d005871   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

54    Rosenmeier, H. P.: Mangler ved fast ejendom
      Rosenmeier, H. P.
        Mangler ved fast ejendom. - 5. udg. - København : Thomson, 2008. - 336 s.
         ISBN 978-87-619-2222-9 (h.)

      DOKID: 08d126917   Oppstilling: UBBJUR L 277.6 Ros

55    Rønsholdt, Steen: Kommunalret i grundtræk
      Rønsholdt, Steen
        Kommunalret i grundtræk. - København : Thomson, c2008. - 104 s.
         ISBN 978-87-619-2242-7 (h.)

      DOKID: 09d000246   Oppstilling: UBBJUR L 738 Røn

56    Samuelson, Per E.: Att förhöra ett vittne
      Samuelson, Per E.
        Att förhöra ett vittne : en handbok i förhörsteknik. - [3. uppl.]. -
      Stockholm : Thomson, 2008. - 220 s.
         ISBN 978-91-7610-248-8(feil ISBN) (ib.), 978-91-7610-284-8 (ib.)

      DOKID: 09d001766   Oppstilling: UBBJUR L 1090 Sam

57    Sassòli, Marco: How does law protect in war?
      Sassòli, Marco
        How does law protect in war?. - 2nd, expanded and updated ed. - Geneva :
      International Committee of the Red Cross, 2006. - 2 b. (2473 s.).

      DOKID: 08d124839   Oppstilling: UBBJUR L 1215 Sas

58    Schultz, Mårten: Kränkning
      Schultz, Mårten
        Kränkning : studier i skadeståndsrättslig argumentation. - Stockholm :
      Jure, 2008. - 146 s.
         ISBN 978-91-7223-335-5 (h.)

      DOKID: 08d127246   Oppstilling: UBBJUR L 379 Sch

59    Sentrale underlagsdokumenter - vedleggsdel 1-4 (del av: Fiskefartøyet Westerns forlis 6. februar
      Fiskefartøyet "Western"s forlis 6. februar 1981 : rapport fra
      undersøkelseskommisjonen oppnevnt av Justis- og politidepartementet 8. mai
      2006 : avgitt 17. november 2008. - Oslo : Departementenes servicesenter,
      Informasjonsforvaltning, 2008. - 154 s. - (Norges offentlige utredninger ;
      NOU 2008:19)Finnes også som: 082810656
        - Sentrale underlagsdokumenter - vedleggsdel 1-4 : særskilt vedlegg nr. 1
          til NOU 2008:19. 2008. - 488 s.

      DOKID: 09d000261   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

60    Sentrale underlagsdokumenter - vedleggsdel 5-7 (del av: Fiskefartøyet Westerns forlis 6. februar
      Fiskefartøyet "Western"s forlis 6. februar 1981 : rapport fra
      undersøkelseskommisjonen oppnevnt av Justis- og politidepartementet 8. mai
      2006 : avgitt 17. november 2008. - Oslo : Departementenes servicesenter,
      Informasjonsforvaltning, 2008. - 154 s. - (Norges offentlige utredninger ;
      NOU 2008:19)Finnes også som: 082810656
        - Sentrale underlagsdokumenter - vedleggsdel 5-7 : særskilt vedlegg nr. 2
          til NOU 2008:19. 2008. - S. 493-1048.

      DOKID: 09d000262   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

61    Truer EU den nordiske velferdsmodellen? (Vol. 2008:6 av: Vett
      Truer EU den nordiske velferdsmodellen? / Andreas Halse og Morten Harper
        (red.). - Oslo : Nei til EU : i samarbeid med Fagforbundet, 2008. - 125 s.
        - (Vett ; nr. 6, desember 2008)

      DOKID: 09d002088   Oppstilling: UBBJUR L 776 Tru

62    Ttofi, Maria M.: Effectiveness of programmes to reduce school bullying
      Ttofi, Maria M.
        Effectiveness of programmes to reduce school bullying : a systematic
      review : report prepared for The Swedish National Council for Crime
      Prevention. - Stockholm : BRÅ, 2008. - 92 s.
         ISBN 978-91-86027-11-7 (h.)

      DOKID: 09d005816   Oppstilling: UBBJUR L 836 Tto

63    Tushnet, Mark V.: The Constitution of the United States of America
      Tushnet, Mark V.
        The Constitution of the United States of America : a contextual analysis. -
      Oxford : Hart Publ., 2009. - XVII, 296 s. (Constitutional systems of the
      world ; vol. 2)
         ISBN 978-1-84113-738-4 (h.)

      DOKID: 08d016262   Oppstilling: UBBJUR L 667 Tus

64    Videregående kreditret (Vol. 6 av: Kredit- og kapitalmarkedsretsserien
      Videregående kreditret / Lennart Lynge Andersen (red.). - København :
        Thomson Reuters, c2008. - 305 s. - (Kredit- og kapitalmarkedsretsserien ;
        6)
           ISBN 978-87-619-2025-6 (h.)

      DOKID: 09d000529   Oppstilling: UBBJUR L 766 Vid

65    Walin, Gösta: Kommentar till Ärvdabalken
      Walin, Gösta
        Kommentar till Ärvdabalken. - 6. rev. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2008-    . - b. (Norstedts blå bibliotek)

      DOKID: 08d004079   Oppstilling: UBBJUR L 612 Wal

66    Zimmer, Frederik: Internasjonal inntektsskatterett
      Zimmer, Frederik
        Internasjonal inntektsskatterett : en innføring. - 3. utg. - Oslo :
      Universitetsforl., c2003. - 324 s.
         ISBN 978-82-15-00408-2 (ib.), 82-15-00408-3 (ib.)

      DOKID: 09d000256   Oppstilling: UBBJUR Pensum Zim

67    §§ 306 bis 323 (Vol. 11 av: Tyskland : StGB
      Tyskland [Strafgesetzbuch] StGB : Leipziger Kommentar : Grosskommentar. -
      12., neubearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter, 2006-    . - b.
        Bd. 11: §§ 306 bis 323 / Bearbeiter: Hagen Wolff ... [et al.]. 2008. -
          LII, 798 s.
             ISBN 978-3-89949-564-5 (ib.)

      DOKID: 09d006000   Oppstilling: UBBJUR L 842 Str/11

 

 
 

tilvekst09.01.htm